Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Forsker

Offentlig forvaltning

Institutt for Kirurgisk Forskning under Hjerte-, Lunge-, og Karklinikken er et institutt for grunnleggende og eksperimentell medisinsk forskning med translasjonsforskningsperspektiv mot flere kliniske kjernefunksjoner for Oslo Universitetssykehus. Instituttet har ca. 50 ansatte og forskningen er organisert i 6 forskningsgrupper.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Aktuelle kandidater må ha utdannelse innen medisin, biokjemi, bioteknologi, farmasi, eller annen relevant grunnutdanning.  Den som ansettes må kunne dokumentere solid forskningskompetanse innen strukturbiologi og bioinformatikk, i tillegg til bred kompetanse innen molekylær- og cellebiologi, immunologiske metoder, og avansert mikroskopi. Erfaring fra forskning innen fibrose og ekstracellulær matriks-til-cellekommunikasjon vil også være en fordel. Erfaring med laboratoriedyrforskning og genetisk manipulerte dyr vil også være en styrke.
 • Søkeren må kunne dokumentere solide forskningsmeritter (vitenskapelige arbeider i internasjonalt anerkjente tidsskrifter) innen relevante fagområder, dokumentere evner til team-building og internasjonalt samarbeid, samt gode evner til både muntlig og skriftlig kommunikasjon. Dokumentert erfaring med veiledning av PhD-studenter/postdok-forskere er nødvendig.
 • Søknaden må inneholde beskrivelse av forskningserfaring og intensjon for forskning i den omsøkte stillingen, samt CV med liste over vitenskapelige publikasjoner og andre meritter (f.eks. veiledning av PhD-stipendiater).
 • Erfaring med søknader om forskningsmidler og dokumentasjon av innvilgede bevilgninger vil også styrke kandidaturet for stillingen.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er høyt motivert for en forskerkarrière
 • er målbevisst, og har stor arbeidskapasitet. 
 • har god forståelse av veilederrollen.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag