Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Forsker

Offentlig forvaltning

Vil du bli en del av vårt internasjonale forskningsmiljø innen palliasjon og pasientsentrert kreftbehandling?

European Palliative Care Research Center (PRC) er forskningsenheten i palliasjon ved Avdeling for kreftbehandling (AKB) og er lokalisert til Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS). AKB har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning, opplæring, forskning og fagutvikling.

Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. AKB inngår i OUS sin akkreditering som et Comprehensive Cancer Center i Organisation of European Cancer Institutes.

Prioriterte forskningsområder i PRC er ernæring/kakeksi, smerte, hjernemetastaser ved kreft og helsetjenesteforskning. For alle områdene utvikles det forskningsbaserte strategier for implementering av forskningsfunn inn i klinisk praksis. Tverrfaglighet er et sentralt vitenskapelig prinsipp i denne forskningen som fokuserer direkte på pasienten med kreftsykdommen.

PRC har fått tildelt midler til et EU-prosjekt, MyPath og deltar i tre andre EU-finansierte prosjekter som WP-ledere. MyPath er et femårig prosjekt som har som hovedmålsetting å implementere pasientsentrert behandling for kreftpasienter på utvalgte europeiske sykehus. PRC er også med i MATRIX - Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling – og er ansvarlig for arbeidspakker der. I dette nasjonale senteret, vil de digitaliserte pasientsentrerte forløpene bli utviklet for nasjonalt bruk, sammen med utviklere i MyPath.

Fra 1. juni 2023 er det ledig 100% engasjement som forsker i PRC i 3 år. Det er også mulighet for to 50% stillinger. Forskeren vil inngå i forskningsgruppen ved PRC som består av 4,5 seniorforskere, PhDer og post docs, i tillegg til 2 professorer i onkologi/palliasjon. Undervisning av annet helsepersonell og formidling av forskningsfunn vil være del av arbeidsoppgavene.

Vi søker nå etter en person med medisinsk eller helsefaglig bakgrunn innen kreftområdet eller annen relevant klinisk bakgrunn. Det er også ønskelig med forskningserfaring på PhD-nivå eller høyere. Du bør ha kompetanse i og erfaring fra klinisk, epidemiologisk og/eller helsetjenesteforskning. Du vil arbeide i et stort miljø med kollegaer som har ulik faglig bakgrunn.  PRC er et forskningssenter i vekst, og har som mål å være ledende nasjonalt og internasjonalt innen aktuelle satsningsområder. Du kan bidra til å løfte fagfeltet sammen med klinikere og forskere i PRC lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du kan selv bygge opp en akademisk forskningskarriere ved å være PI for studier, samt ved å veilede PhD- og masterstudenter sammen med andre forskere i PRC.

Vi søker en person som er motivert for å bidra til å planlegge, lede og gjennomføre aktivitetene i senteret. Søkeren bør ha erfaring fra helsevesenet og/eller forskningsledelse, gjennomføring av kompleks forskning og/eller kliniske prosjekter. Faglig bakgrunn på bachelornivå eller høyere fra medisin, helsefag, økonomi, sosiologi og lignende fagområder er ønskelig.

Søker må vedlegge full publikasjonsliste og de tre viktigste artikler som søker har skrevet.

Det gjøres oppmerksom på at stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver samt geografiske lokalisering kan endres som følge av det pågående omstillingsarbeidet i Oslo universitetssykehus.

Kvalifikasjoner:

 • PhD og dokumentert forskningserfaring på akademisk mellomstillingsnivå eller høyere, eller medisinsk spesialist
 • Erfaring med forskning innen helsetjenesten
 • Ønskelig med helsefaglig eller medisinsk utdannelse
 • Evne til å selvstendig skrive vitenskapelige artikler
 • Erfaring i internasjonalt forskningssamarbeid
 • Undervisningserfaring
 • Gode evner til aktiv samhandling, dialog og kommunikasjon internt og med andre fagmiljøer
 • Beherske norsk og engelsk muntlig/skriftlig flytende
 • Utdanningsretning: Medisin, helsefag, samfunnsvitenskap, psykologi, forskning

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i et tverrfaglig forskningsmiljø
 • Løsningsorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Aktivt og skapende arbeidsmiljø
 • Meningsfylte ansvarsområder og oppgaver i ett av landets største og beste palliative forskningsmiljøer
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.