Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Forsker

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Forskningsgruppen Klinisk Effektforskning er en ung, nyskapende og dynamisk gruppe som organiserer store kliniske og epidemiologiske forskingsprosjekter innenfor fordøyelsessykdommer, kreftforebygging og klinisk epidemiologi. Gruppen har utstrakt samarbeid med ledende forskingsmiljøer i Europa og USA.
For mer informasjon om gruppen, se her

Nå søker vi deg som er interessert i å jobbe med kliniske studier, med mål om å forbedre helsetjenesten for pasienter og samfunnet for øvrig.

Det er ledig en 50 % forskerstilling, med to års varighet. Mulighet for forlengelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • innhenting og kvalitetssikring av data fra  pasientregister og pasientjournaler
 • planlegging og gjennomføring av kvalitativ datainnsamling

Kvalifikasjoner:

 • spesialist i psykiatri med god erfaring i vurdering av informert samtykke.
 • forskningsinteresse for helsemyndighetenes håndtering av Covid-19 pandemien
 • kunnskap og interesse for kvalitativ forskningsmetodikk.
 • gode analytiske ferdigheter med bred erfaring i ulike metoder.
 • erfaring med gjennomføring og publisering av kvalitative analyser.
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk og norsk. 

Personlige egenskaper:

 • evne til å jobbe nøyaktig og selvstendig.
 • gode samarbeidsevner i et tverrfaglig forskningsmiljøer.
 • evne til å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse.
 • resultatorientert og grundig.
 • høy motivasjon for forskning.
 • personlig egnethet og samarbeidsevner vi bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • variert stilling i et spennende, ungt og internasjonalt ledende forskningsmiljø.
 •  lønn etter avtale.
 • stilling i en IA-virksomhet.
 • fleksitidsordning.