• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  19.03.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5042576
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 02.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Formann Bygg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig ei 100 % fast stilling som Formann bygg ved eininga Teknisk Drift, stillinga er lokalisert i Sogndal.

Arbeidstakar må vera forberedt på reise/arbeide i heile kommunen ved behov.

Avdelinga drift og vedlikehald har 3 utestasjonar med formenn på kvar stad og ca. 16 årsverk med driftsoperatørar. Om lag 7 stillingar er lagt til Sogndal.

 

Bygningsmassen til Sogndal kommune består av skuler, barnehagar, helsebygg, administrasjonsbygg, utleigebustader mm.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Planlegge, prioritere og fordele vedlikehaldsoppgåver i samarbeid med avdelingsleiar bygg.
 • Drift og vedlikehald av kommunale bygg med tilhøyrande uteområde.
 • Oppgåvene vil være delt mellom drift av tekniske anlegg, førefallande vedlikehald og vedlikehaldsprosjekt. Dette inkludera både planlegging og utføring.

 

Ansvarsområde

 • Styring og oppfølging av mindre byggeprosjekt.
 • Styring og oppfølging av driftsoperatørar bygg i Sogndal.
 • Vera fyrste kontaktpunkt opp imot brukarar av bygningsmassen samt å aktivt halde ved like eit godt samarbeidsforhold til desse.
 • Oppfølging av timelister til driftsoperatørar samt kontering av fakturaer.
 • Andre administrative oppgåva.

 

Rådgjeving / rettleiing

 • Ha ei rolle innan implementering og oppfølging av FDV og internkontrollsystem, samt kollegaopplæring innanfor dette feltet og andre program/system me har eller tek i bruk.

 

Kvalifikasjonar:

 • Vi søkjar primært etter personar med fagbrev som tømrar men fagbrev/fagskule innan andre tekniske fag kan også være aktuelt.
 • Erfaring frå drift og vedlikehald av bygg og god teknisk kompetanse kan erstatte formell kompetanse. 
 • Søkar må beherske Office appar slik som Word og Excel og kunne handtere pc, mobil og nettbrett som ein del av arbeidskvardagen. 
 • Det er krav om førarkort klasse B.

 

Ønska kvalifikasjonar:

 • Erfaring med leiing og koordinering av personale.
 • Gode samarbeidsevner og ei god lagbyggar.

 

Personlege eigenskapar:

Kommunen søkjer etter ein person som er strukturert og har gjennomføringsevne.

Det vil bli lagt vekt på at personen kan arbeide sjølvstendig men og vere god til samarbeid og til å planlegge gjennomføring i dialog med andre tilsette. 

 • Fleksibel og løysningsorientert.
 • Imøtekommande og serviceinnstilt.
 • Evne til å jobbe sjølvstendig innafor gitte rammer.
 • Erfaring frå stilling som formann, bas eller liknande er fordelaktig
 • Ha lett for å ta til seg nye kunnskapar innan data/digitalisering.

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Løn etter avtale

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.


Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit.

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  19.03.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5042576
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 02.03.2023