Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Forløpskoordinator kreft 

Offentlig forvaltning

Avdeling for kreftbehandling har aktivitet på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen utreder, behandler og følger opp pasienter med kreftsykdom. Det dreier seg som oftest om strålebehandling, medikamentell behandling og lindrende behandling.

Enhet for henvisninger og pasientkoordinering har en stab med forløpskoordinatorer og saksbehandlere innen mage-/tarmkreft, kreft med ukjent origo, lymfekreft, uroonkologi, lungekreft, hudkreft og malignt melanom, sarkom, brystkreft, hjerne- og ryggmargskreft, kreft hos barn og ØNH-svulster.

Vi har ledig fast stilling som forløpskoordinator innenfor fagområde mage- og tarmkreft ved Ullevål sykehus. Som forløpskoordinator er du pasientens første kontakt i pasientforløpet.  Du vil samarbeide tett med behandlende leger og koordinerende avdelinger. Du vil ha en sentral rolle i å informere og veilede pasienter og pårørende. Du skal sikre god pasientlogistikk, koordinere pasientens timeavtaler slik at pasientforløpet tilpasses pasientens behandlingsbehov innen fastlagte frister. Du vil være deltagende i tverrfaglige møter og følge opp beslutninger fra møtet.  Som forløpskoordinator er du en aktiv deltaker i forløpsledelsen for aktuelt pakkeforløp, og du skal delta i jevnlige møter med forløpskoordinatorer i eget pakkeforløp. Du skal sikre at pasienter blir fulgt opp i sitt pakkeforløp.

Endring i organisasjonstilknytning, arbeids- og ansvarsområde og arbeidssted må påregnes.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Forløpskoordinator sine oppgaver og ansvar gjelder pasienter i definerte pakkeforløp for kreft, men kan også omfatte andre oppgaver
 • Ansvar for koordinering og logistikk av pasienter fra henvisning og utredning til behandling
 • Ansvar for informasjon, veiledning, planlegging og oppfølging av pasienter og pårørende fram til behandlingsstart og videre der det er behov 
 • Delta i tverrfaglige møter og følge opp beslutninger fra møtet
 • Oppfølging av henvisninger og ventelister
 • Kontinuerlig dokumentasjon i pasientens journal 
 • Bidra til god logistikk og informasjonsflyt til pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Etablere og ivareta samhandling i teamet rundt pasienten ved OUS, og i samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten 
 • Kvalitetssikre at viktig informasjon videresendes til neste ledd i pasientens behandlingsforløp
 • Sikre at registrering av målepunkter i pakkeforløp utføres i sanntid
 • Delta i forbedring og utvikling av pasientforløpet ved OUS og i samhandling med andre sykehus og primærhelsetjenesten
 • Være tilgjengelig på telefon på dagtid for pasienter/pårørende og helsepersonell fra samarbeidende sykehus 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent/autorisert sykepleier/kreftsykepleier, eller tilsvarende utdanning
 • Erfaring fra arbeid med kreftpasienter
 • God IKT-kompetanse, kjennskap til sykehusets pasientadministrative system og andre fag systemer
 • Kunnskap om kreftbehandling
 • Krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Ønskelig med veiledningskompetanse 

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert og tar initiativ
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • God evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • God vurderingsevne

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Høgt faglig nivå
 • Mulighet til personlig utvikling innen gjeldende fag
 • Hyggelig arbeidsplass i et av og til hektisk miljø
 • Dagtidsarbeid p.t.
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Lønn etter avtale