Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forløpskoordinator

Offentlig forvaltning

Avdeling for gastro- og barnekirurgi (AGK) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er landets største spesialavdeling innen gastroenterologisk kirurgi med drift på fire lokasjoner i Oslo Universitetssykehus. Avdelingen er organisert i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT).

Seksjon for pasientlogistikk har 18,7 årsverk fordelt på Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål. Ansvarsområdene er henvisningsvurderinger, timeoppsett, operasjons-planlegging og forløpskoordinering for benigne tilstander og pakkeforløp kreft. Vi mottar opptil 12 000 henvisninger årlig. Seksjonen betjener fagområdene Gastrokirurgi, Plastikk, Urologi, og Sarkom. 

Vi utlyser nå følgende stillinger:

Vikariat i 60 % stilling som forløpskoordinator på Radiumhospitalet med oppstart snarest og varighet til 31.08.24 med mulighet for forlengelse.

Vikariat i 100 % stilling som forløpskoordinator på Radiumhospitalet fra 01.03.24 til 31.12.25.

På Radiumhospitalet har vi ansvar for å følge opp fagområdene: Onkologisk bekkenkirurgi med lokalavansert rektumcancer, CRS-HIPEC-, urologi, plastikkirurgi og sarkom- behandling. Kjernen i arbeidet er å planlegge undersøkelser og behandling til våre pasienter som en forberedelse til innleggelse for kirurgisk behandling. Arbeidet utføres  i ett tverrfaglig samarbeid. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Videreutdanning i kreftkirurgi er en fordel.
 • Evne til å arbeide systematisk, selvstendig og tverrfaglig.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for behandlingsforløp kreft.
 • Løsningsorientert.
 • Evne til å samarbeide i team.
 • Må trives i et aktivt arbeidsmiljø.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Høy grad av serviceinnstilling.
 • Generelt gode IKT kunnskaper, gjerne kompetanse innenfor de pasientadministrative systemer som benyttes ved Oslo universitetssykehus HF.
 • Relevant sykehuserfaring, gjerne fra kirurgisk avdeling. 

Personlige egenskaper:

 • Stillingsinnehaver bør ha dokumenterte gode samarbeidsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Være fleksibel.
 • Ha gode kommunikasjonsevner med kolleger og pasienter.
 • Ha gode evner til å administrere eget arbeid (prioritere arbeidsoppgaver).

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff.
 • Full opplæring og kompetanseplan.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.