Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3013214
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Foreldreveileder/familieterapeut

Ved Barne- og familietjenesten Lerkendal, Familietiltak er det fra 1. november 2020 ledig en fast 100 prosent stilling som foreldreveileder/familieterapeut i sped- og småbarnsteamet.

Har du lyst til å være med å bidra til at barn, unge og deres familier får verdige liv? Barne- og familietjenesten (BFT) i Lerkendal bydel har en ledig plass på laget, og nå
søker vi medarbeidere med barnevernfaglig eller sosialfaglig kompetanse. Søkere må ha minimum utdanning på bachelornivå, og det er ønskelig med videreutdanning i familieterapi. I tillegg ønskes kompetanse og erfaring innen utviklingspsykologi, tilknytningsteori, sped- og småbarns psykiske helse, veiledningsmetodikk og gruppeledelse. Erfaring fra familie- og nettverksarbeid foretrekkes.

BFT er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger oppfølging og tiltak. Dette innebærer tjenester innen fagfeltene: helsestasjon og skolehelsetjeneste, habilitering (helse- og omsorgstjenester), PP-tjenesten og barneverntjenesten.

SteinSaksPapir er kommunens oppvekststrategi, og alle medarbeidere som jobber med barn og unge skal jobbe i tråd med dette kunnskapsgrunnlaget,  Det innebærer blant annet tett samarbeid med alle arenaer barna oppholder seg på; barnehager, skoler, og ulike kultur- og fritidsarenaer. Her kan du lese mer, https://steinsakspapir.org/ 

Barne- og familietjenesten har følgende mål:

1. barn og unge har fremragende kompetanse sosialt, språklig og faglig
2. barn og unges oppvekstmiljø er alle voksnes ansvar
3. barn og unge er unike og hører til i samme fellesskap
4. vi er et felles lag som møter barn og unge med kjærlighet, respekt og kompetanse

Familietiltak jobber både individ- og systemrettet med ulike metodikker. Vi har flerfaglig kompetanse og er utviklingsorientert i arbeidet. Arbeid i familietiltak innebærer relasjons- og endringsarbeid, oppfølging og koordinering av tjenester til det beste for barn, unge og deres foreldre. Vi har fokus på å etablere arbeidslag rundt barn og foreldre for å samle gode krefter både fra det private og offentlige nettverket rundt barna. Vi samarbeider tett med øvrige avdelinger i BFT. Familietiltak gir råd og veiledning til familier uavhengig av hvilket lovverk barnet er tilmeldt etter (helselov og barnevernlov). Vi har fokus på at vår innsats skal tilpasses det enkelte barns behov, og legger vekt på samtaler med barn og unge. Vi kan også gi veiledning til barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere.

Familietiltak søker etter en medarbeider som kan arbeide tett med utsatte barn og deres familier med fokus på systematisk og målrettet arbeid for å fremme barnets helse og utvikling. Vi har fokus på barns tilknytning og deres relasjoner til sine nærmeste omsorgsgivere og deres familie og nettverk. Kartlegging, vurdering og endringsarbeid er sentrale arbeidsoppgaver.

Vil du være den som er med på å gi barn gode oppvekstvilkår i Lerkendal? Da ønsker vi at du søker på stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • systematisk og målrettet arbeid med barn og ungdom 0-18 år, med spesiell vekt på barn fra 0-6 år
 • systematisk og målrettet arbeid i samarbeid med barnas foreldre og aktuelle samarbeidspartnere som barnehage, skole etc
 • kartlegging av barns ressurser og behov for individuell tilpasning og utviklingsstøtte
 • kartlegging av samspills- og kommunikasjonsmønstre i familien
 • jobbe relasjonelt og ha fokus på målrettet endringsarbeid for å fremme barn og deres families situasjon
 • direkte arbeid med tilknytnings- og samspillsproblematikk
 • tverrfaglig samarbeid både i forhold til enkelt barn, samt på systemnivå
 • drive gruppevirksomhet
 • dokumentasjon av innsatsen i familien
 • bidra til kompetanseheving og utvikling av tjenestetilbudet ved enheten
 • arbeide i henhold til Lov om barneverntjenester og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • det må påregnes noe ettermiddags- og kveldsarbeid
Kvalifikasjoner
 • minimum treårig høgskoleutdanning som er relevant for stillingen, f.eks. innenfor helse- og sosialfag, barnevern eller pedagogisk utdanning
 • det er ønskelig med relevant videreutdanning og erfaring innen psykisk helse, familieterapi, veiledningsmetodikk og gruppeledelse
 • det er ønskelig med kompetanse innen sped- og småbarns psykiske helse
 • erfaring med relasjonsbasert endringsarbeid i familier
 • praksis fra arbeid direkte med barn, ungdom, foreldre og familiens utvidede nettverk
 • god kjennskap til kunnskapsbaserte metoder og tiltak som fremmer positiv utvikling og endring hos barn og unge med psykososiale vansker
 • god kjennskap til tiltak og metoder som bidrar til å fremme foreldreferdigheter
 • god og helhetlig innsikt i tverrsektorielt arbeid, og god kjennskap til eksisterende hjelpeapparat og tiltak i Trondheim kommune
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • kunne redegjøre for eget faglig og etisk ståsted og kunne vise hvordan dette kommer til uttrykk i praksis
 • humoristisk sans
 • trygg og inkluderende i møte med barn og foreldre
 • møte mennesker med respekt og kjærlighet
 • evne til selvstendig arbeid
 • god refleksjonsevne
 • stor arbeidskapasitet og tåle stort arbeidspress
 • fleksibel, engasjert, løsningsfokusert og ha handlingskompetanse
 • kunne jobbe tverrfaglig, og ha god relasjonskompetanse
 • være fleksibel og tilpasse seg nye arbeidsoppgaver i takt med endringer som kan oppstå i en organisasjon som er i utvikling
 • god systemforståelse, og evne til å ta initiativ
 • utviklings- og løsningsorientert
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning ved tilsetting
Vi tilbyr
 • en utfordrende og utviklende jobb, med spennende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø, med vekt på engasjement og arbeidsglede
 • fleksitidsordning. Noe arbeid etter kl 15.30 må påregnes
 • lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger