Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Folldal og Alvdal tannklinikker - Tannlege

Beskrivelse

Folldal og Alvdal tannklinikker søker etter tannlege til 100 % fast stilling med snarlig tiltredelse.

 Vi søker deg som

 •  vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune
 •  som jobber selvstendig
 •  har gode samarbeidsevner.

 Vi kan tilby

 • moderne utstyr, journalprogrammet OPUS og Romexis røntgen ved alle våre klinikker
 • faglige utfordringer og systematisert etter- og videreutdanning til våre medarbeidere
 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Regionene og kommunene i Innlandet kan gi råd og veiledning med hensyn til å finne bolig, jobb til ektefelle/ samboer og barnehageplass.

Informasjon om skoletilbud, fritidstilbud i kommunen og andre muligheter i kommunen vil bli gitt ved forespørsel.

Om stillingen

 •   100 % fast stilling som tannlege ved Alvdal og Folldal tannklinikker er ledig for snarlig tiltredelse
 •   for tiden fordeler stililngen seg med 60 % ved Folldal tannklinikk og 40 % ved Alvdal tannklinikk. Fordelingen kan bli endret i
    fremtiden utfra klinikkenes pasientgrunnlag/ behov
 •   tannklinikken er en klinikk med voksne, betalende pasienter i tillegg til de lovpålagte behandlingsgruppene

Kvalifikasjoner

 • tilsettingen vil basere seg på en samlet vurdering utfra intervju, utdannelse, praksis og referanser
 • det er ønskelig at søker har noe praksis som tannlege

Vi stiller krav om at

 • søkere må ha norsk autorisasjon som tannlege
 • søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • søkere bør ha gode kommunikasjons-/fremstillingsevner
 • søkere bør kunne dokumentere faglig, bred erfaring
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.