• Bedrift
  Eigersund kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  EGERSUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  EGERSUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4098637
 • Se her for andre jobber fra Eigersund kommune

Folkehelsekoordinator/frisklivsveileder

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Eigersund kommune, tjenesteområde helse og omsorg, søker etter ny medarbeider i 100 % stilling. Stillingen vil gi deg en spennende og varierende arbeidshverdag, der du både jobber på strategisk nivå som folkehelsekoordinator (50 %), samt som frisklivsveileder (50 %) der du møter innbyggere som ønsker å endre levevaner.

Kommunalsjef helse og omsorg har personalansvaret for deg. I daglig drift av frisklivssentralen, vil du følges opp av leder for kommunal fysio- og ergoterapitjeneste, som også er leder for frisklivssentralen.

Arbeidsoppgaver:

Kommunal folkehelsekoordinator skal: 

 • Koordinere, lede og samordne kommunens folkehelsearbeid, i tett samarbeid og dialog med kommunens folkehelseforum som består av ulike fagfolk sammensatt på tvers av tjenesteområdene
 • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging/utviklingsarbeid for å bedre folkehelsen
 • Ha oversikt over de samlede helseutfordringer gjennom det løpende oversiktsarbeidet samt utarbeide folkehelseoversikt hvert 4. år
 • Være rådgiver, pådriver og tilrettelegger for at andre aktører i kommunens organisasjon, og lokalsamfunnet for øvrig, tar et forebyggende og helsefremmende ansvar. Dette gjøres blant annet gjennom partnerskapsavtalen med fylkeskommunen ved å tildele midler til ulike tiltak.

Frisklivsveileder skal:

 • Administrere og koordinere tiltak i frisklivssentralen iht nasjonal Veileder for kommunale frisklivssentraler. 
 • Dette innebærer blant annet å følge opp deltakere ved frisklivssentralen gjennom helsesamtaler, fysisk aktivitet (individuelt/gruppetreninger), legge til rette for, samt gjennomføre ulike kurs, dokumentasjon i journal, samt andre aktuelle oppgaver og tiltak i regi av frisklivssentralen.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagutdanning tilsvarende minimum en bachelorgrad
 • Erfaring fra folkehelse- og eller frisklivsarbeid vil bli vektlagt
 • Interesse innenfor statistikk og analyse samt metodikk for datainnsamling og kartlegginger er en fordel
 • Pedagogiske ferdigheter og god forståelse for samhandling og betydning av målrettet kommunikasjon
 • En fordel med sertifisering som kursleder innen relevante kurs for frisklivssentraler, kan nevnes kurs i mestring av depresjon (KID) og kurs i mestring av belastning (KIB), Bra mat for bedre helse og Motiverende intervju (MI)
 • Kunnskap om aktuelt lovverk
 • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskaper, samt beherske digitale kommunikasjonsformer
 • Politiattest ikke eldre enn tre måneder

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Høy grad av selvstendighet, samarbeidsvilje og fleksibilitet
 • Gode kommunikasjons - og veiledningsferdigheter
 • Opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid, og evner til å motivere andre til å endre levevaner
 • Systematisk, målrettet og strukturert - gode evner til å jobbe tverrsektorielt og tverrfaglig
 • Er beslutningsdyktig og tenker muligheter og alternative løsninger istedenfor begrensninger
 • Er lojal i forhold til kommunens verdier, overordnede beslutninger og retningslinjer

Tjenesteområdet helse og omsorg er i en kontinuerlig endring, og vi søker etter personer som er omstillingsvillige og ser på endringer som en positiv og nødvendig utvikling av våre tjenester

Vi tilbyr:

 • Deltagelse i spennende utviklingsarbeid i et tverrfaglig miljø          
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger       
 • Lønn etter avtale          
 • Opplæring og faglig utvikling 
 
 • Bedrift
  Eigersund kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  EGERSUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  EGERSUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4098637
 • Se her for andre jobber fra Eigersund kommune