Ledig stilling

Færder kommune

Folkehelsekoordinator - 100% stilling

Offentlig forvaltning

Er du opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid i lokalmiljøet og ønsker varierte oppgaver på både strategisk og operativt nivå? Vi har ledig 100% fast stilling som folkehelsekoordinator og pårørendekoordinator. Vi søker deg som kan bidra til å videreutvikle folkehelsearbeidet i Færder kommune og delta i kommunens strategiske arbeid. Vi ser etter en kunnskapsrik og dyktig medarbeider med evne til å bygge gode relasjoner. Du er en lagspiller, forstår verdien av å tenke helhetlig og å jobbe på tvers mellom avdelinger og fagområder. Du deler aktivt på kunnskap, er fleksibel og positiv til endringer. Stillingen er organisatorisk plassert i stab hos virksomhetsdirektør for administrasjon, kultur og levekår. Virksomhetsdirektøren er nærmeste overordnet.

 

Arbeids- og ansvarsområde

 • Koordinere arbeidet med kommunens folkehelsearbeid
 • Lede oversiktsarbeidet i kommunen jf. folkehelseloven, og delta i planarbeid og relevante saksområder for folkehelse
 • Bidra til samarbeid mellom kommunens tjenester for å integrere folkehelsearbeid i alle ledd
 • Være bindeledd mellom stat og fylkeskommune og kommunen i folkehelsearbeid
 • Koordinere og motivere til samarbeid innenfor forebyggende arbeid
 • Rapportere på ulike midler og prosjekter
 • Utvikle samarbeidet mellom offentlige, frivillige, næringslivet og andre aktører for å utforme og iverksette gode folkehelsetiltak
 • Være pårørendekoordinator for kommunens helsetjenester
 • Saksbehandling til politiske utvalg
 • Ut ifra søkers formalkompetanse kan også andre oppgaver blir tillagt stillingen.

 
Kvalifikasjoner

 • Min. 3-årig relevant høgskole-/universitetsutdanning
 • Erfaring fra strategi- og planarbeid
 • Erfaring fra folkehelsearbeid på kommunalt nivå
 • Kjennskap til utviklingstrekkene i kommunesektoren og samfunnet for øvrig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å tenke helhetlig og jobbe på tvers av fagområder og nivåer
 • Strukturert og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Nytenkende og løsningsorientert
 • Engasjert, initiativrik og med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Være kreativ og ha evnen til å jobbe selvstendig

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Konkurransedyktig pensjonsordning

 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.