Detaljer

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2021
 • Sted:
  HOLMESTRAND
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HOLMESTRAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3363168
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Folkehelsekoordinator 100%

Holmestrand kommune er i en spennende tid som ny kommune fra 1.1.2020. Kommunen har henholdsvis ca. 24 000 innbyggere og 1800 ansatte, og med en god tilvekst. Holmestrand har en sentral plassering på Østlandet med E-18, nærhet til flyplasser, en moderne jernbanestasjon, fantastisk natur og et godt idretts og kulturtilbud.

Er du opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid i lokalmiljøet og ønsker varierte oppgaver på både strategisk og operativt nivå? Holmestrand kommune søker deg som kan bidra til å videreutvikle det lokale folkehelsearbeidet.

Holmestrand kommune er opptatt av å fremme helse og prioritere forebygging som bidrag til best mulig livskvalitet for lokalbefolkningen. Folkehelsekoordinator vil være sentral i folkehelsearbeid med å styrke helsefremmende og forebyggende innsatser i tråd med nasjonale føringer og mål i kommunens planer og handlingsprogram. Folkehelsekoordinator vil også være sentral i å bidra til at kommunens planer er utformet for å fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller etter folkehelseloven og plan- og bygningsloven § 3-1.  

Folkehelsekoordinator er organisatorisk plassert i Virksomhet folkehelse, forebygging og frivillighet under programområdet Helse og velferd. Helse og velferd består av seks virksomheter med ansvar for store deler av helse- og omsorgstjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere folkehelseutfordringer og risikofaktorer i kommunen
 • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen
 • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats 
 • Initiere og koordinere helsefremmende og forebyggende innsats i kommunen 
 • Bidra til samskaping og samarbeid mellom sektorer og tjenester 
 • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon 
 • Holde et konstant fokus på behovet for forebygging lokalt og synliggjøre dette behovet 
 • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarlig gjøre andre
 • Lede prosjekter og prosesser
 • Søke komplementære prosjekt og tilskuddsmidler  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet.
 • Utdanning innen statistikk- og analysearbeid.
 • Utdanning eller erfaring i oversiktsarbeid (helsetilstand og påvirkningsfaktorer).
 • Utdanning eller erfaring innen tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid.
 • Erfaring med samskapings-, medvirknings- og involveringsprosesser.
 • Kompetanse eller erfaring med tiltaks- og prosjektgjennomføring.
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsferdigheter.  
 • Digital kompetanse og erfaring med digitale systemer og verktøy.
 • Erfaring med søknader og rapportering på ulike tilskudd.

Personlige egenskaper

 • Innovativ, iderik og entusiastisk
 • Strukturert med gode evner til å planlegge og organisere arbeidet   
 • Gjennomføringsevne 
 • Selvstendig, fleksibel, uredd og løsningsorientert 
 • Gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Leverer høy kvalitet

Folkehelsekoordinator i Holmestrand kommune må kunne spre entusiasme og pågangsmot til deltakelse i den tverrsektorielle dugnaden lokalsamfunnet er avhengig av for å ivareta livskvalitet for alle innbyggere i årene som kommer. Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter er en forutsetning for å fylle rollen som Folkehelsekoordinator. Erfaring og gode resultater fra lignende arbeid vil også være en fordel. Oppgaver og funksjoner i stillingene vil for øvrig følge av den utvikling og behov som programområdet Helse og velferd og kommunen til enhver tid har.

Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glade for å høre fra deg!

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling innenfor et kompetanse- og fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.