Ledig stilling

Luftfartstilsynet

Flysikringsinspektør

Offentlige tjenester og forvaltning

Luftfartstilsynet har en fast stilling som flysikringsinspektør i Fagavdelingen. Flyplass- og flysikringsseksjonen består av 27 inspektører og ledes av seksjonssjef. Den rette kandidaten kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver preget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid. I Luftfartstilsynet får du jobbe i et tverrfaglig team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr utfordrende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste.

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning fra universitet/ høyskole innenfor f.eks. operasjonell risikostyring/safety engineering og- eller elektronikk/data. Søkere med annen relevant utdanning og/- eller særlig relevant luftfartsbakgrunn kan bli vurdert
Relevant arbeidserfaring fra luftfart
Søkere med erfaring fra arbeid med CNS/ATM- systemer (ATSEP erfaring) vil bli vektlagt
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Erfaring fra administrativ eller saksbehandlingsarbeid er en fordel
Erfaring fra ett eller flere av områdene: kvalitetsrevisjoner, sikkerhetsstyringssystemer, risikoanalyser og risikostyring
Prosjekterfaring
Gode IKT kunnskaper
Det stilles krav om uttømmende politiattest og bakgrunnssjekk, og du må også kunne sikkerhetsklareres 

Personlige egenskaper:

Du kan arbeide systematisk og selvstendig
Du er initiativrik og løsningsorientert
Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
Du er kontaktskapende og god på å samarbeide
Du kan lytte og formidle et budskap på en enkel måte
Du er utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer
Du har høy integritet og rolleforståelse som statsansatt

Vi tilbyr:

Vi kan tilby krevende faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver i nært samarbeid med andre faggrupper og gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1364 seniorrådgiver, med lønnsplassering som p.t. utgjør fra kr. 714 000 - 839 900,- Ved særskilte kvalifiserte søkere kan lønn vurderes
utover det som er fastsatt. 
Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Vi har kantine, parkeringsgarasje og fleksibel arbeidstidsordning. Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom. Internt opplæringsprogram for å bli sertifisert som inspektør i Luftfartstilsynet.

 

Les dette før du søker: 
Råd til deg som vil søke stilling i Luftfartstilsynet
Gode ordninger og fordeler i Luftfartstilsynet

Er du en ressurs vi ikke vet om?
Vi mener at et bredt spekter av medarbeidere gjør at vi får nye tanker og perspektiver og kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som har ulik kompetanse, som har ulik bakgrunn, og som har opplevd ulikt i livet. Vi har få medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, så om du kan krysse av for noe av dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Med en slik bakgrunn kan du være en verdifull ressurs og tilføre oss viktige impulser vi ikke har. Vi inviterer minst én kvalifisert søker innenfor hver av de tre kategoriene til intervju. Får du jobben, legger vi naturligvis til rette for deg om du trenger det. Utenom å sørge for at vi velger ut de riktige kandidatene bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. 

Les mer om kravene her: Hensyn.

Søkerlisten er offentlig
Det er viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Derfor blir alle som søker en stilling hos oss, satt opp på den offentlige søkerlisten om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på listen, tar vi kontakt med deg om vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. 
Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.