• Bedrift
  Luftfartstilsynet
 • Søknadsfrist
  27.06.2021
 • Sted:
  BODØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  BODØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3867860
 • Se her for andre jobber fra Luftfartstilsynet

Flyoperativ inspektør helikopter 

Luftfartstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Luftfartstilsynet søker en ny medarbeider med solid erfaring innen ervervsmessig luftfart helikopter, og gjerne bakgrunn fra offshore. Hos oss får du en selvstendig jobb med mange utfordringer, og spennende oppgaver hvor hver enkelt medarbeider med sin unike kompetanse, og gjennom samarbeid, er med på å styre utviklingen innen norsk og internasjonal luftfart. 

Som inspektør i Luftfartstilsynet innehar du en myndighetsrolle der du vil få jobbe i tverrfaglige team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart og flysikkerhet. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, å påvirke og drive fram utvikling av denne. Dette krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende og varierte arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. 

Stillingen tilhører flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynets fagavdeling. Seksjonen består av 22 medarbeidere og ledes av seksjonssjef Tove Skogheim. vi holder til i flotte lokaler på kaikanten i Bodø.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende regelverk. For å sikre dette fører Luftfartstilsynet tilsyn med blant annet helikopterselskap, ledende personell, sertifikatinnehavere og landingsplasser for helikoptre. Luftfartstilsynet har ansvar for gjennomføring av internasjonalt regelverk og utvikling av øvrig nasjonalt regelverk innen sivil luftfart. 

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaver for stillingen vil være flyoperative godkjenninger og tilsyn med helikopterselskap, baser, ledende personell og ruteinspeksjoner
Saksbehandling relatert til BSL D, BSL F samt EASA-OPS og faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter
Oppfølging av ulykker og hendelser 
Holdningsskapende arbeid relatert til flysikkerhet
Deltakelse i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet
Utstrakt kontakt med eksterne aktører og reisevirksomhet 
Delta i utviklingen av seksjonen og Luftfartstilsynet for øvrig

Kvalifikasjoner:

Inneha eller ha hatt, gyldig sertifikat av type ATPL/ CPL-Helikopter
Minimum 5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfartsvirksomhet
Erfaring som fartøysjef på tyngre flermotors helikoptre er ønskelig
Erfaring fra ledelse av luftfartsselskap samt TRI/TRE rettighet er nå en sterk anbefaling fra EASA med tanke på saksbehandling av visse deler av det operative regelverket, søkere med slik bakgrunn vil bli foretrukket
Kompetanse eller erfaring innen ledelsessystem, kvalitets-  og risikostyring vil bli vektlagt
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk samt gode IKT kunnskaper 
Det stilles krav om godkjent bakgrunnssjekk
Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å fungere fullt ut i stillingen. Slike tiltak dekkes i sin helhet av virksomheten

Personlige egenskaper:

Ha evne til å arbeide systematisk og selvstendig  
Ha evne til å se detaljenes betydning i helheten  
Ha evne til å ta initiativ og være løsningsorientert  
Være ansvarsbevisst og serviceinnstilt  
Være kontaktskapende og god til å samarbeide  
Ha evne til å lytte og formidle budskap på en enkel måte  
Være utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer  
Ha høy integritet og god rolleforståelse i myndighetsrollen  

Vi tilbyr:

Krevende faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver, som innebefatter nært samarbeid med andre faggrupper og gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Lønn etter Statens regulativ, SKO 1364 seniorrådgiver, med lønnsplassering som p.t. utgjør fra kr. 708 000 - 792 700,-. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd
Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet til å jobbe hjemmefra i perioder
Tilskudd til trening, tilgang til treningsrom, kantine og parkeringsgarasje
Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse

 

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.
Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om at søknaden unntas offentlighet. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette.

Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer

 
 • Bedrift
  Luftfartstilsynet
 • Søknadsfrist
  27.06.2021
 • Sted:
  BODØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  BODØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3867860
 • Se her for andre jobber fra Luftfartstilsynet