• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0581, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4665547
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Flyktningrådgiver

Offentlig forvaltning

Er du en person med pågangsmot og engasjement som ønsker å utgjøre en forskjell? Trives du i en givende arbeidshverdag med stor variasjon av oppgaver? Da kan du være den kollegaen vi ønsker oss. Hos oss kan du utgjøre en forskjell!

Vi har ledig to stillinger som flyktningrådgiver frem til 30.06.23 med mulighet for forlengelse. Begge stillingene er ledige omgående. Stillingene er organisert inn under avdeling Levekår. Avdelingens hovedprioritering er å styrke innsatsen med arbeidsrettet oppfølging, sosialfaglig arbeid og kvalifisering ovenfor de ulike målgruppene i avdelingen. Deltakelse i arbeidslivet og inntektssikring fra arbeid er vesentlige faktorer for å motvirke barnefattigdom og utenforskap. Flyktningrådgiver skal ha ansvaret for å bosette, integrere og kvalifisere flyktninger. De fleste flyktninger har rett på et introduksjonsprogram. Målet i introduksjonsprogrammet er å tette gapet mellom medbrakt kompetanse og kompetansen som kreves i norsk arbeidsliv. Noe arbeid på kveldstid må påregnes ved behov. Det skal vektlegges å gi brukerne kompetanse som sikrer varig tilknytning til arbeidslivet.

NAV Bjerke er et utviklingsorientert NAV-kontor med i overkant av hundre dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på 6 ulike avdelinger. NAV Bjerke holder til på Ulven, noen hundre meter fra Økern som er et knutepunkt for buss og T-bane. NAV Bjerkes hovedmål er at alle som har behov for tjenestene våre skal få muligheten til å jobbe gjennom kvalitativt god og behovsstyrt arbeidsrettet oppfølging. Den NAV-faglige kompetansen, altså den arbeids- og sosialfaglige kompetansen, på kontoret er meget god og skal framover ytterligere styrkes og utvikles. Vi har fokus på innovasjon og reell brukermedvirkning i en stadig mer digital hverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • bosetting og integrering av flyktninger 
 • veiledning av flyktninger i introduksjonsprogrammet; informasjon og kartlegging før oppstart, utarbeiding av integreringsplan, og oppfølging gjennom programperioden
 • ansvar for saksbehandling, fremdrift, kartlegging og utvikling i egen portefølje
 • gi råd og veiledning knyttet til NAVs tjenestetilbud, herunder nav.no, NAV-loven, Lov om sosiale tjenester, forvaltningsloven og folketrygdloven 
 • gi helhetlig brukeroppfølging, engasjere, motivere og i samarbeid med brukere kartlegge individuelle muligheter, utarbeide planer og tilrettelegge for arbeid og aktivitet, inkludert aktiv og målrettet bruk av tiltak
 • tverrfaglig samarbeid med relevante samarbeidspartnere gjennom å knytte kontakt og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner med voksenopplæringen, arbeidsgivere, tiltaksarrangører, behandlingsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, bydelens tjenester, frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere både internt og eksternt
 • undervisning og holde kurs for deltagere i introduksjonsprogrammet
 • fokus på barnas situasjon i familien, fritidsaktiviteter, og på bekjempelse av barnefattigdom
 • bidra til kunnskapsdeling og fagutvikling på tvers av avdelingene ved NAV Bjerke og Bydel Bjerke
 • ha et helhetlig fokus på livssituasjon; helse, bolig, nettverk og økonomi
 • praktisk arbeid knyttet til etablering av boliger, som for eksempel; anskaffelse og møblering av boliger til bosetting
 • bistå nye bosatte i ulike etableringsprosesser: politi, folkeregisteret, helse, skole, barnehage, mm.
 • endringstakten er for tiden svært høy og det må derfor påregnes endringer i arbeidsoppgavene

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • minimum 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet innenfor sosialt arbeid, velferdsfag, pedagogikk, statsvitenskap, rettsvitenskap, psykologi, sosiologi og samfunnsfag. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring i bruk av IKT-systemer som arbeidsverktøy og erfaring innen digital kommunikasjon
 • erfaring innen kommunikasjon, veiledning og samhandling med mennesker i en vanskelig situasjon
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • vi benytter norsk som arbeidsspråk og søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du også har:

 • erfaring innen oppfølging av egen brukerportefølje
 • karriereveiledningskompetanse
 • erfaring innen saksbehandling og lovanvendelse
 • god kjennskap til aktuelle lovverk
 • erfaring fra arbeid ved NAV-kontor
 • erfaring med avholde ICDP-kurs
 • kunnskap om det norske utdanningssystemet
 • kunnskap om tiltaksforskriften og NAVs tiltak og virkemidler

 

Vi ønsker at du forteller hvordan din erfaring kvalifiserer deg til denne stillingen i søknaden og vi ønsker at du matcher din erfaring mot alle punktene som er listet opp under kvalifikasjoner. Hvorfor er nettopp du best kvalifisert til denne stillingen? Kun søknader med tydelig refleksjon tas med i prosessen.

Personlige egenskaper:

 • du må først og fremst være en teamspiller som også klarer å ta selvstendige grep og vurderinger    
 • du er endringsvillig, engasjert og resultatorientert
 • du må ha evnen til å tenke kreativt og nyskapende
 • du har evnen til å inspirere og motivere, og ser muligheter fremfor begrensinger
 • du jobber målrettet og trives i en hektisk hverdag
 • du må arbeide systematisk og helhetlig og kunne prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver  
 • motivasjon for stillingens arbeidsoppgaver samt personlig egnethet for å løse disse vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønnsplassering i lønnsramme 2206 i Oslo kommunes regulativ, ltr 33-42, årslønn fra kr 524 200 til 612 600.
 • Meningsfylte og selvstendige arbeidsoppgaver i en organisasjon med svært viktige samfunnsoppdrag
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0581, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4665547
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune