Ledig stilling

Østre Toten kommune

Flyktningkonsulent 100% midlertidig stilling med mulighet for fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:

Østre Toten læringssenter består av kommunal flyktningetjeneste og voksenopplæring. Til sammen jobber det 15 personer på læringssenteret. Det er tett samarbeid mellom flyktningkonsulentene og lærerne, slik at våre deltakere i introprogram skal få et godt utgangspunkt til å bli selvstendige medborgere i sitt nye land. Har du motivasjon til å bidra til at flyktninger raskest mulig blir selvstendige og aktive medborgere som finner seg til rette i lokalsamfunnet vårt?
Nærmere opplysninger om læringssenteret finnes på hjemmesiden www.ototen.no.

Læringssentret er en del av barn, oppvekst og opplæringssektoren i kommunen. I oppvekstsektoren er vi opptatt av å skape kvalitet i læringsarbeid, både gjennom erfaringer og nytenkning. Vi vektlegger at den enkelte skal få utvikle sitt faglige og sosiale potensiale på best mulig måte. Vi bruker kommnens verdigrunnlag i møtet med deltakerne og vi er opptatt av å bygge gode relasjoner. Sektoren jobber sammen om å utvikle god kvalitet på alle læringsarenaer, utvikle felles kompetanse og en felles pedagogisk plattform. Det samarbeides også nært med andre enheter i kommunen.
Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et satsningsområde i Østre Toten kommune. Målet er at barn, unge og deres foresatte, sikres helhetlig og koordinert innsats og hjelp som hjelper.

Læringssenteret er i prosess med å bli en del av et interkommunalt senter sammen med Gjøvik og Vestre Toten kommune, med arbeidssted i Vestre Toten kommune. 

Fakta om stillingen:

 • Etablering – og bosetting av flyktninger.
 • Være kontaktperson for bosatte.
 • Bidra til kvalifisering og inkludering av flyktninger.
 • Utarbeide innhold i og oppfølging av introprogram.
 • Saksbehandling og bruk av fagsystemer.
 • Sørge for god forvaltning og følge opp forvaltningsoppgaver.
 • Bidra i sektorens arbeid med internkontroll.
 • Bidra til utvikling av sektorens oppgaveløsning og forvaltning.

Oppgaver kan bli noe endret da læringssenteret påvirkes av hvilke oppgaver de som bosettes har behov for.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Minst 3 -årig relevant utdanning fra høyskole eller universitet.
 • Høy digital kompetanse og erfaring/ forståelse for saksbehandling.
 • Kjennskap til gjeldende lover og regler innen saksområdet.
 • Førerkort i klasse B.
 • Beherske skriftlig og muntlig norsk godt.

Ønskelig krav:

 • Kjennskap til lokalt næringsliv og arbeidsmulighet.
 • Kunnskap, interesse og erfaring med integreringsarbeid og arbeid med flyktninger.
 • God økonomikunnskap og forståelse.

Personlige egenskaper:

 • Du må være ryddig og kunne jobbe strukturert.
 • Være tillitsskapende.
 • Evne å sette grenser.
 • Være fleksibel.
 • Evne til å tenke helhetlig.
 • Du må du ha gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter samtidig som du har evnen til å jobbe selvstendig og definere egne arbeidsoppgaver.
 • Du er en person som utfører arbeidsoppgavene dine med stor grad av nøyaktighet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby:

 • Meget godt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor samarbeid, faglig utvikling og fleksibilitet er sentralt.
 • En spennende og utfordrende jobb i et lærende miljø. Et positivt og utviklende arbeidsfellesskap.
 • Mulighet til å være med å påvirke utviklingen innen bosetting og integreringsarbeidet i kommunen.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.
Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid kommer frem av gjeldende lover, reglement og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2 % av brutto lønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.