Ledig stilling

Vågan Kommune

Flere ledige helgstillinger ved Svolvær omsorgssenter

Offentlige tjenester og forvaltning

Institusjonsomsorgen består av sykehjemmene; Svolvær Omsorgssenter med 2 bogrupper og Marithaugen Sykehjem med 6 bogrupper.

Vi gir tilbud til personer i behov av døgnkontinuerlig pleie- og omsorgstjenester, og har per tiden 66 langtidsplasser, 1 korttidsplass og 1 avlastningsplass.

Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø hvor personsentrert omsorg står sentralt.

Ledige helgstillinger fra 13-20 %

Arbeidsoppgaver:

 • Dokumentasjonsplikt iht. lover og forskrift.
 • Pleie, omsorg og oppfølging av grunnleggende behov for våre pasienter.
 • Delta i det generelle behandlingsforløpet.
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Ha ansvaret for opplæring/veiledning/ av elever og lærlinger.
 • Bidra til forbedringsarbeid i samarbeid med fagteam.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjenning som hjelpepleier, helsefagarbeider eller omsorgsarbeider.
 • Det er ønskelig med videreutdanning innenfor alderspsykiatri, demens og geriatri.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Viktig å kunne jobbe personsentrert. 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og har god gjennomføringsevne.
 • Evne til å prioritere.
 • Beslutningsdyktig.
 • Evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid.
 • God relasjonell kompetanse.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å ta initiativ og vise fleksibilitet.
 • Evne til å skape engasjement og motivere.
 • Evne til samarbeid, jobbe på tvers i institusjonsomsorgen

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb som er i kontinuerlig utvikling.
 • 2-delt turnus med arbeid hver 2. eller 3. helg.
 • En velfungerende ansattgruppe med fokus på godt arbeidsmiljø.
 • Lønn og arbeidsvilkår som samsvarer med gjeldende lov, forskrift og avtaler.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Pensjonsordning i KLP.