Fet hjemmebaserte tjenester søker sykepleiere til 100% stilling

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fet hjemmebaserte tjenester er 1 av 9 soner i hjemmebaserte tjenester i Lillestrøm kommune. Vi holder til på Nerdrum, Pålsetunet bo og servicesenter.

Vi søker nå:

Sykepleiere i 100% fast stilling, 2.delt turnus og arbeid hver 3.helg med mulighet for langvakter, til å være med og bidra til utvikling i vår spennende tjeneste. Tiltredelse snarest. Vi har også 1 vikariat ledig i 100% stilling tom 31.08.22 med mulighet for forlengelse/fast stilling. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøvelse av sykepleie til hjemmeboende brukere (faglige observasjoner, vurdere, kartlegge, sette inn tiltak og oppfølging)
 • Selvstendige arbeidsoppgaver og planlegging av egen hverdag
 • 1Tilrettelegge og bidra til at mottakere av tjenesten skal oppleve trygghet og mestring 
 • Bidra til, sammen med aktuelle samarbeidspartnere, at brukere kan bo i eget hjem lengst mulig 
 • Være delaktig i seksjonens oppgaver, følge seksjonens prosedyrer og gjeldene krav til kvalitet og lovverk  
 • Bidra til fagutvikling, forbedringsarbeid, veilede kollegaer og studenter 
 • Rapportere til fagutviklingssykepleier og seksjonsleder

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier 
 • Ønskelig (ikke krav) med videreutdanning og/ eller erfaring i demens, alderspsykiatri, rehabilitering, rus, aktiv omsorg eller palliasjon
 • Ønskelig (ikke krav) med erfaring innenfor kommunehelsetjenesten eller fra sykehus
 • Førerkort klasse B 
 • Krav til norskkunnskap: Dokumentert gode norskkunnskaper (B2)
 • Gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 mnd.) må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Beviste og gode samarbeidsevner, som gjenspeiles i ønske og atferd om å lykkes sammen for å utvikle gode tjenester
 • Evnen til å planlegge, prioritere og koordinere
 • Evnen til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne og kunnskap, til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukeren
 • Etisk oppmerksomhet, fokus og refleksjon
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Kreativ, motivert, engasjert og nysgjerrig
 • God på kommunikasjon og dialog

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Å være med å videreføre og utvikle vår tjeneste med fokus på hverdagsmestring
 • Å være med å videreføre et godt kollegamiljø, preget av humor, glede og høy faglighet
 • Et levende og aktivt fagmiljø med gode kollegaer
 • Kompetanseutviklingsplan i tjenesten
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag