Fet hjemmebaserte tjenester søker helsefagarbeidere i 100% vikariat

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fet hjemmebaserte tjenester er 1 av 9 soner i hjemmebaserte tjenester i Lillestrøm kommune. Vi holder til ved Nerdrum, Pålsetunet bo-og servicesenter.

Vi søker nå:
Helsefagarbeidere i 100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse, 2.delt turnus med helgearbeid. Tiltredelse snarest. 
Seksjonen har benyttet Lean, kontinuerlig forbedring, som metode siden 2016, hvor involvering, brukermedvirkning og medarbeiderskap står i fokus i utviklingen av tjenesten.
Primærgruppeansvar er godt implementert og velfungerende i seksjonen.

Arbeidsoppgaver:

Kartlegge brukerbehov, iverksette og evaluere tiltak
Utføre tiltak i samråd med gjeldende krav til kvalitet og lovverk
Undervisning og veiledning av kollegaer, brukere, pårørende, studenter og elever 
Sørge for at brukere opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
Primærgruppeansvar som sørger for rett bistandsnivå i henhold til behov
Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere inkludert pårørende
Bruk av fagsystemet Gerica, og sikre dokumentasjon (utarbeide tiltaksplaner og daglig dokumentasjon)
Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner 
Bidra til fagutvikling i avdelingen
Bidra aktivt i forbedrings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

Autorisasjon som helsefagarbeider
Det er ønskelig med erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra kommunehelsetjenesten
Du er interessert i geriatri og demens / psykisk helse
Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
Du har IKT-kunnskaper, og kjennskap til vårt fagsystem Gerica er en fordel.
Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig.
Søker må ha førerkort klasse B
Du har gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten

Personlige egenskaper:

Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
Du må ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukere
Du må ha et stort engasjement for eldreomsorg
Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjoner
Du evner å arbeide selvstendig og i team
Du er løsnings- og handlingsorientert
Du har godt humør og viser raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kolleger med godt samhold og mye humor
En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
Opplæring og veiledning
Aktivt bedriftsidrettslag
God pensjons- og forsikringsordning
Lillestrøm kommune har også yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte

Turnus med arbeid tilsvarende 255 helgetimer –3. hver helg eller langvakter 5. hver helg.

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss, evt må dokumentasjon tas med på intervju.