Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ferievikariater  Sykepleiere/spesialsykepleiere, Avdeling for kreftbehandling

Offentlig forvaltning

Vi søker deg med engasjement for onkologi og palliasjon til ferievikariater for sommeren 2024 på våre sengeposter ved Kreftsenteret, Ullevål. Sommerferieperioden er fra 10.06 - 25.08.24. 

Stillingene vil være i to eller tre -delt turnus, med arbeid hver 2. eller 3. helg gjennom sommeren. Vi ber om at det angis i søknaden når og hvor mye man kan jobbe, og om man har spesielle ønsker eller avtaler mht sengepost. Det er ønskelig at man i minst mulig grad avvikler egen ferie i denne perioden. 

Det gjøres forløpende ansettelser underveis i utlysningen. 

Aktuelle enheter på Radiumhospitalet er:

AKBS6 - urologi, brystkreft og lindrende behandling
AKBS7 - ØNH, hud og melanom, CNS, ca. thyreoidea
AKBS8 - lymfom og sarkom


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Spesialsykepleier i onkologi eller andre aktuelle spesialutdanninger 

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for fagfeltet onkologi
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ha respekt for den enkelte pasient
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Et spennende, utfordrende og utviklende fagmiljø
 • Opplæring og veiledning med introduksjonskurs
 • Godt arbeidsmiljø