• Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2024
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6390, VESTNES
  VESTNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5569842
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune
 • Oppdatert 09.04.2024
Ledig stilling

Vestnes kommune

Ferievikariat - Vestnes Legesenter

Offentlig forvaltning

Vestnes Legesenter søkjer etter ferievikarar for perioden 17.06.24 – 25.08.24. Ferievikariatet har arbeidstid på dagtid. 

Arbeidsoppgåver
Arbeidet på legesenteret er organisert med rotasjon på 4 arbeidsstasjonar: laboratorium, skiftestue, resepsjon og arkiv. Søkjaren må vere i stand til å arbeide på alle 4 stasjonar. 

Laboratorium: prøvetaking, diverse analyser samt klargjering av prøver til sending. Ta EKG, spirometri og 24 timars blodtrykk.
Skiftestue: bistå legane i pasientbehandling og gjennomføre behandling ordinert av lege som f.eks. sårbehandling, medikamentinjeksjonar m.m.
Resepsjon: betjene sentralbord, ta imot pasientar samt handtere oppgåver som desse henvendelsane genererer.
Arkiv: svare på telefonar og utføre oppgåver i samband med dette, arkivere dokument, sortering av post samt anna førefallande kontorarbeid. 

Det er tilsett bioingeniør ved legesenteret.

Kvalifikasjonar
Du må ha fagbrev som helsesekretær, evt. kan sjukepleiarar/sjukepleiarstudentar søkje. 
- erfaring frå arbeid ved legekontor
- beherske norsk muntlig og skriftlig. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2
- datakunnskap 
- ha gode kommunikasjonsevne

Personlege eigenskapar
- du må være faglig engasjert 
- ha evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
- det vert vektlagt at ein er personleg eigna
- ha godt humør, vilje og evne til å jobbe i et hektisk miljø

Vi tilbyr
- godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
- løn i høve gjeldande avtaleverk
- kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
- pensjons- og forsikringsordningar i høve tariffavtale

Som søkjar må du setje opp ønskja arbeidsplass etter prioritet. Du må presisere kva ferieperiode du ønskjer å arbeide . Det er ein fordel at søkjarane kan arbeide heile ferieperioden og heiltid. Ferievikariata har arbeid kvar 2. el. 3. helg.

Om du har søkt eller skal søkje ferievikariat i andre einingar i kommunen er det ønskeleg at dette opplysast i prioritert rekkefølge.

 

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. 
Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.

Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi
stiller og registrer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål
må derfor leverast.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjer kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har bedt om å ikkje bli
ført opp på søkjarliste.

Vi ønskjer deg velkommen til å søkje

 

 • Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2024
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6390, VESTNES
  VESTNES
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5569842
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune
 • Oppdatert 09.04.2024