• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5675523
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 06.04.2024
Ledig stilling

Rauma kommune

Ferievikariat sommeren 2024 på Rauma helsehus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hva med å kombinere naturopplevelser med sommerjobb?

Stillingstype
Vi har ledig ferievikariat i 100% stillinger for helsepersonell i perioden fra 1.juni til 30.september. Vikarer som kan arbeide 5 uker eller mer i ferieperioden prioriteres. Dersom du har et spesielt ønske om å jobbe natt, er det fint om du opplyser om det i søknaden din.

Beskrivelse av arbeidssted
Rauma helsehus har 60 institusjonsplasser i drift fordelt på 2 avdelinger. Vi har tilbud til flere målgrupper: Langtidsopphold, korttids og avlastningsopphold, rehabilitering og tilrettelagte plasser for pasienter med demens.

Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består foruten Rauma helsehus av Koordinerende avdeling, Hjemmebasert omsorg og Aktivisering og mestring. En stor del av kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten i Rauma er samlet i helsehuset. Det gir oss god mulighet til å danne et unikt tverrfaglig miljø.

Ved Rauma helsehus har vi etablert sykepleieflåte og oppgavedeling i forhold til kompetanse. Formålet er å sikre at all kompetanse blir utnyttet til det beste for våre pasienter og våre ansatte.

Ta gjerne en kikk på våre Facebookside for et innblikk i vår varierte og aktive arbeiddshverdag!

Arbeidsområde

 • Delta i beboernes daglige aktiviteter og utføre pasientrelaterte oppgaver
 • Legge forholdende til rette for at beboerne skal kunne mestre egen hverdag best mulig, og fungere selvstendig ut fra egne forutsetninger
 • Drive personsentrert omsorg og miljøarbeid i form av tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av beboeraktiviteter.
 • Pasientrelaterte oppgaver
 • Samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • Brukermedvirkning
 • Bidra til at tjenestetilbudet er i samsvar med oppdatert fagkunnskap, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav

Kvalifikasjoner
Vi søker fortrinnsvis deg med 

 • Fagbrev som helsefagarbeider
 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier
 • lege

Du som er under utdanning, eller generelt har et godt lag med mennesker og har mye å gi andre er også velkommen til å søke.

Du har:

 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, minimum nivå B
 • Gode digitale ferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Relevant videreutdanning

Personlige egenskaper

 • Du evner å jobbe systematisk og selvstendig
 • Du samarbeider godt i team 
 • Må kunne arbeide strukturert og ha god orden
 • Du er stabil og fleksibel
 • Du har godt humør og bidrar positivt i det psykososiale arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

 • En variert og spennende sommerjobb
 • Trygge og erfarne medarbeidere som setter pasientene våre i fokus
 • Avtale om stipendordning for deg som er under utdanning. For mer informasjon se våre hjemmesider på området ledige stillinger
 • Tilbud om rimelig rom i bofelleskap for deg som er sykepleier/vernepleier. De 8 første søkerne som tilbyr lengst tidsperiode i stilling over 80% prioriteres
 • Hjelp til å søke etter sommerbolig for helsepersonell som ikke blir prioritert til bofelleskap

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4 fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning:Søkerveiledning - Rauma kommune eller personal@rauma.kommune.no.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle tjenestetidsattester og vitnemål i PDF format. Dokumentasjonen er grunnlaget for beregning av lønn.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf. Offentleglova. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5675523
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 06.04.2024