• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5675525
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 06.04.2024
Ledig stilling

Rauma kommune

Ferievikariat sommeren 2024 i Bo- og habiliteringstjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du motivert for å gi personer med ulike funksjonsnedsettelser gode hverdagsopplevelser sommeren 2024?

Stillingstype
Vi har ledig ferievikariat i perioden fra 17. juni til 18. august.

Vi ber om at søkere oppgir i søknad ønsket arbeidssted, ønsket arbeidstid (dag/kveld eller natt), samt tidsperioden du kan jobbe hos oss. Vikarer som kan arbeide 5 uker eller mer i ferieperioden prioriteres. Søknader vurderes fortløpende.

Beskrivelse av arbeidssted
Avdeling Bo- og habiliteringstjenesten har ca. 50 årsverk fordelt på ca. 100 faste tilsette og vikarer. Ledelsen består av en virksomhetsleder og en avdelingsleder. Vi arbeider for at den enkelte tjenestemottaker gis et helhetlig og koordinert tilbud. Hverdagsmestring, brukermedvirkning og trygghet står sentralt i tilbudet. 

Avdelingen består blant annet av bofelleskap Nesbakken, Romsdalsveien og Storgata, som er lokalisert på Åndalsnes. I tillegg har vi et bofelleskap i Måndalen. Vollatun, hvor vi også ønsker oss ferieviarer.

Arbeidsområde
Vi yter tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i samlokaliserte boliger med bemanning og til selvstendig hjemmeboende. Vi gir bistand til å kunne utføre daglige praktiske og personlige gjøremål. Det kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler, deltakelse i (sosiale) aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen.

Tjenestene er i stadig utvikling på grunn av vekst i antall tjenestemottakere og omfanget av deres behov. Vi jobber for at hver enkelt person skal få et meningsfylt liv med mestringsopplevelse og god livskvalitet ut ifra hver enkeltes ressurs og forutsetninger.

Kvalifikasjoner

Vi søker fortrinnsvis deg med: 

 • Fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller fagskole innen tilsvarende område 
 • Offentlig godkjent vernepleier, sykepleier eller annen tilsvarende utdanning

Du som er under utdanning, eller generelt har et godt lag med mennesker og har mye å gi andre er også velkommen til å søke.

Du har

 • Førerkort klasse B
 • Må ha gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum nivå B1
 • Gode digitale ferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring med å håndtere og forebygge utfordrende adferd
 • Relevant arbeidserfaring eller videreutdanning

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Du er stabil, løsningsorientert og fleksibel
 • Du har evne til å innta brukerperspektiv i daglig arbeidsutførelse
 • Du har evne til å skape mestring og gode hverdagsopplevelser for tjenestemottakere 
 • Du har gode kommunikasjons- og refleksjonsevner
 • Du har godt humør og bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Et aktivt og inkluderende fag- og arbeidsmiljø
 • Mestringsorientert ledelse
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeidskollegaer med god kjennskap til tjenestemottakere
 • Avtale om stipendordning for deg som er under utdanning. For mer informasjon se våre hjemmesider på området ledige stillinger
 • Tilbud om rimelig rom i bofelleskap for deg som er sykepleier/vernepleier. De 8 første søkerne som tilbyr lengst tidsperiode i stilling over 80% prioriteres
 • Hjelp til å søke etter sommerbolig for helsepersonell som ikke blir prioritert til bofelleskap

Ansettelse 
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4 fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: Søkerveiledning - Rauma kommune eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf. Offentleglova 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5675525
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 06.04.2024