• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  24.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4943730
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 17.03.2023
Ledig stilling

Rauma kommune

Ferievikariat sommeren 2023 i hjemmebasert omsorg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype
Det er behov for ferievikarer i tidsrommet 1.juni - 30.september 2023 i virksomheten hjemmebasert omsorg. Vi søker fortrinnsvis etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og studenter innen disse fagfeltene. Andre med interesse for å arbeide med mennesker som har behov for helsehjelp oppfordres til å søke. Søknader vurderes fortløpende.

Beskrivelse av arbeidssted
Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpsoppdrag ute i den enkeltes hjem, samt i omsorgsboliger, bofelleskap og bokollektiv med bemanning. Våre tjenester er rettet mot mennesker i alle aldre, med ulike behov i kortere og lengre perioder.

Vi jobber for

At den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud
At pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
Økt innsats på forebygging og rehabilitering
Innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
Å sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
Tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
Å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene


Vi har følgende avdelinger:

Omsorgsboliger med bemanning
Måndalen Omsorgssenter
Vollatun
Snarveien 5

Hjemmesykepleien

Praktisk bistand/Renhold i hjemmet

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Vi ber om at du oppgir i søknad hvilken avdeling du søker på. 

Arbeidsområde

 • Bidra til at brukerne mottar tjenester basert på faglige vurderinger og etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Individuell oppfølgning basert på de tjenestene som er tildelt etter vedtak
 • Fokus på selvbestemmelse og brukermedvirkning i utførelsen av oppgavene
 • Samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • Økt selvstendig ansvar i samsvar med kompetanse og erfaring

Kvalifikasjoner
Vi søker fortrinnsvis

 • deg med fagbrev som helsefagarbeider
 • deg som er offentlig godkjent sykepleier

Du som er i gang med relevant utdanning og/eller trives med å yte gode helsetjenester til mennesker oppfordres også til å søke. Som vikar innen avdelingene Praktisk bistand og BPA kreves ikke fagbrev/autorisasjon.

Du må ha:

 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum nivå B1
 • Gode digitale ferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring

Personlige egenskaper

 • Du jobber systematisk og i samarbeid med andre
 • Du er lyttende og kommuniserer tydelig
 • Må være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Du er selvstendig, men etterspør veiledning ved behov
 • Du er løsningsorientert og hyggelig i møte med andre
 • Du har god arbeidskapasitet og takler et høyt arbeidstempo

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet.

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4 fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no.
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  24.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4943730
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 17.03.2023