Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikariat i kirurgisk poliklinikk

Offentlig forvaltning

Kirurgisk poliklinikk er en del av kirurgisk avdeling, og består av poliklinikk, dagkirurgisk oppvåkning/mottak av sammedags kirurgiske pasienter og skadepoliklinikk. Poliklinikken har planlagt aktivitet innen ortopedi, gastrokirurgi, urologi, generell kirurgi og gynekologi (kun dagkirurgi). Enheten har i tillegg en skadepoliklinikk for mottak av kirurgiske skader.

Her har du mulighet til å bli en del av et arbeidsmiljø hvor du vil oppleve trygghet, fellesskap, samarbeid, et miljø som er stimulerende og kunnskapsfremmende.

Vi søker etter ferievikarer til arbeid i jul, vinter/påskeferie og sommerferie. Enheten har utvidet åpningstid i jul, vinter- og påskeferie, og vi søker både sykepleierstudenter og sykepleiere. Behovet for ekstravakter er for tiden størst i poliklinikken, men søker må være åpen for opplæring på dagkirurgisk oppvåkning.

Vi søker deg som er fleksibel, har evne til å jobbe selvstendig og i team, være handlekraftig og kan mestre oppgaver som krever raske beslutninger. Arbeidet består av dag, kveld og helgearbeid. Flere av våre ansatte begynte å jobbe hos oss som studenter, og vi håper du også har lyst til det. 


Arbeidsoppgaver:

 • Bistå lege ved polikliniske konsultasjoner
 • Selvstendige sykepleieoppgaver som, for eksempel, gipsskifter, sårskift m.m.
 • Mottak, triagering og observasjoner av pasienter med kirurgiske skader

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • 2. og 3. års sykepleierstudent
 • Erfaring fra/eller interesse for kirurgi 
 • Ønskelig med erfaring fra sykehus og poliklinisk virksomhet
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Motiverte og engasjerte medarbeidere
 • Stor fleksibilitet og vilje til å jobbe på tvers i avdelingen 
 • God evne til å planlegge, jobbe strukturert og systematisk 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Mestre oppgaver som krever raske beslutninger 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning (KLP)
 • God pensjonsordning gjennom KLP 
 • En spennende arbeidsplass med faglige utfordringer og godt arbeidsmiljø
 • Opplæring vil bli gitt

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.