Ledig stilling

Kongsberg kommune

Ferievikarer til Edvardsløkka

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen
Edvardsløkka Bo- og aktivitetssenter er et nytt omsorgsbygg i Kongsberg Kommune. Bo- og aktivitetssenteret ligger på Raumyr, ca 1,2 km fra sentrum i naturskjønne omgivelser. 1 etasje inneholder dagaktivitetssenter, tannklinikk, hovedkjøkken og kafeteria. Bygningen er omkranset av en flott sansehage og turstier i nærområdet. Edvardsløkka er klimavennlig og bygget med løsninger for bruk av velferdsteknologi både innvendig og utvendig.

Edvardsløkka Omsorgsboliger inneholder 48 omsorgsboliger fordelt over 2 etasjer og 6 enheter med tilhørende felles oppholdsområder. Per januar 2023 har vi tatt i bruk 4  enheter og 32 leiligheter. Målgruppen er eldre med behov av tjenester på et høyt omsorgsnivå og heldøgns bemanning. De som flytter inn på Edvardsløkka vil motta vedtaks- og individbaserte tjenester og velferdsteknologi vil være en naturlig del av tjenestetilbudet i omsorgsboligene. Det er høyt fokus på heltidskultur på Edvardsløkka og vi har tatt i bruk innovative og fremtidsrettede arbeidstidsordninger.


Kort om stillingene
Vi søker helsefagarbeidere, sykepleier- og vernepleierstudenter som har kapasitet og mulighet til å jobbe i sommer.  Du vil bli en del av et godt og positivt arbeidsmiljø og få muligheten til å tilegne deg nyttig læring og erfaring på en arbeidsplass med høyt fagfokus. Du vil få en turnus i inntil 80% og 2- eller 3-delt turnus. Er du i et annet studieløp som også er relevant er du velkommen til å søke. 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med heltidskultur
 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Mentorordning etter behov
 • En topp moderne arbeidsplass der velferdsteknologi er en naturlig del av tjenesten som gir trygghet for både tjenestemottaker og tjenesteutøver
 • Gode parkeringsmuligheter
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 
Innhold i stillingen

 • Medansvar for og oppfølging av beboerne
 • Utføre vedtaksbaserte tjenester
 • Dokumentasjon og journalføring

 
Vi søker deg som

 • Har evnen til å jobbe selvstendig, vurdere, ta beslutninger, beholde roen og ta ansvar
 • Brenner for eldreomsorg og spesielt demensomsorg 
 • Har gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon


 
Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med mennesker og er en pådriver for et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har høy arbeidsmoral
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

 
Formelle kvalifikasjonskrav
Helsefagarbeider, Sykepleierstudent, vernepleierstudent eller annet relevant studie


Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.


Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.