Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer sykepleiere/vernepleiere 

Offentlig forvaltning

Har du lyst å være ferievikar hos oss i sommer?

Nydalen DPS gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker. DPS består av fire seksjoner: Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Døgnbehandling, Psykose- og akuttbehandling og Psykiatrisk legevakt. Vi har et tverrfaglig sammensatt fagmiljø med til sammen ca. 150 årsverk. Enhetene er lokalisert i to hus. De polikliniske tilbudene er lokalisert i Nydalen, døgnbehandlingseksjonen i Lovisenberggata 4g.

Døgnbehandlingseksjonen har 30 sengeplasser, fordelt på tre åpne enheter. Vi tilbyr kortere og lengre tids tilbud om utredning og behandling til pasienter henvist fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr samtaleterapi, gruppeterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vårt mål er å bidra til økt livskvalitet og evne til å mestre livet i egen bolig. Prosessene skjer i samarbeid med bydeler, pårørende og ressurspersoner i og utenfor vårt DPS. Vi vektlegger faglig kvalitet og utvikling.

De aktuelle stillingene er ved enhet 1 og enhet 2, begge 7-døgnenheter. Enhet 1 tilbyr utredning og behandling til personer med med alvorlige og sammensatte lidelser, med hovedvekt på psykoseproblematikk. Enhet 2 tilbyr utredning og behandling til personer med med alvorlige og sammensatte lidelser, med hovedvekt affektive lidelser. Dersom du synes dette virker spennende, bes du søke på stillingene i dag!

Vi er på utkikk etter sykepleiere eller vernepleiere. 

Vi har ulike stillingsbrøker. Dette, samt varighet, blir vi enige om ved et eventuelt intervju. Vi trenger vikarer som kan jobbe natt.

Dokumenter knyttet til utdanningen skal skannes inn som vedlegg til søknaden.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som pasientansvarlig miljøterapeut
 • Stillingen omfatter både medisinfaglige og miljøterapeutiske oppgaver i tråd med seksjonens behandlingsprogram
 • Oppgavene er både selvstendige og i samarbeid med andre faggrupper i og utenfor seksjonen
 • Fungere som vaktansvarlig
 • Veilede og undervise pasienter og deres pårørende 
 • Tverrfaglig samarbeid vektlegges

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet 3-årig helsefaglig høyskole eller offentlig godkjent hjelpepleier
 • Studenter innenfor helsefaglig utdannelse
 • Ønskelig med erfaring innenfor fagfeltet psykisk helse

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en person som er engasjert og fleksibel som har gode samarbeidsevner
 • Arbeider på en systematisk og metodisk måte, både selvstendig og i team, med fokus på pasientens målsetning, behov og tilfredshet
 • Er en god lytter som rådfører seg med andre ved behov,og som evner å ta imot, og gi, konstruktive tilbakemeldinger
 • Anvender og forvalter spesialisert fagekspertise og sprer kunnskap som er nyttig på enheten
 • Er positiv og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig, aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fokus på faglig utvikling
 • Medlemskap i pensjonsordning 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeisliv (IA) bedrift