Detaljer

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  11.02.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3313515
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Ferievikarer sommer2021 Rauma helsehus

Vi har ledige ferievikariater i perioden 21. juni til og med 15. august 2021.

Vi søker fortrinnsvis ferdig utdannet helsepersonell og studenter under utdanning til å bli helsepersonell (lege, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysio/ergoterapeuter....) og ellers dere som er glad i å jobbe med folk.

Det er ønskelig med viderutdanning i ulike fag som palliasjon, kreft, rehabilitering, geriatri, demens, avansert klinisk sykepleie, psykisk helse m.fl, samt at vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig.

For sykepleiere kreves fullført sykepleierutdannelse og norsk autorisasjon.

I april 2018 flyttet en nesten samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye og moderne helsehus, sentralt på Åndalsnes. Her er store deler av helse- og omsorgskompetansen i Rauma samlet under samme tak, som gir oss et unikt tverrfaglig miljø. 

Våre avdelinger/arbeidssteder i Rauma helsehus er:

Avd. korttid/avlastning/rehabilitering (2. og 4. etg)

 

Somatisk avd (3.etg)

Produksjonskjøkken  - Kokk og Kjøkkenassistent til produksjonskjøkken og kantine, samt person til distribusjon av mat til hjemmeboende. Vedkommende må ha førerkort kl B)

 

Felles drift Helsehuset - Ferievikariat(er) som Helsehusassistent, hvor oppgavene er distribusjon av varer og lintøy til avdelingene på Helsehuset samt håndtering av avfall og skittentøy, vask av beboertøy

 

Felles for alle ferievikariatene er at det kreves dokumentert minimum norskkunnskaper tilsvarende nivå B (ref. Folkeuniversitetet i Bergen).

Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste.

 

Vi ber om at søkere oppgir i søknad ønsket arbeidssted, samt prioritert/mulig arbeidsperiode.

 

Vikarer som kan arbeide 6 uker eller mer i ferieperioden, vil få førsteprioritet.

 

For mer opplysninger om stillingene og arbeidsoppgaver kan virksomhetsleder Rauma helsehus Synnøve Wenaas kontaktes pr mail synnove.wenaas@rauma.kommune.no eller tlf +47 91894015.

 

Vi tilbyr

et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter. Vi lever opp til visjonen Verdens beste kommune for naturglade mennesker! med tilrettelagte turområder både høyt og lavt i storslåtte omgivelser.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

AVLØNNING AV SYKEPLEIERSTUDENTER ELLER ANDRE STUDENTER SOM TAR 3-ÅRIG HØGSKOLEUTDANNING INNEN HELSE- OG SOSIALFAG:

1. Studenter som tar 3-årig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag, samt medisinstudenter, og som vikarierer i ferier eller har deltidsstillinger i Rauma kommune får følgende avlønning:
Første års studenter: Assistentlønn tilsvarende 4 års ansiennitet 
Andre års studenter: Fagarbeiderlønn ingen ansiennitet
Tredje års studenter: Fagarbeiderlønn 4 års ansiennitet 
2. Tilsatte i Rauma kommune som tar videreutdanning innenfor helse- og sosialfag og som har høyere avlønning enn i pkt. 1 beholder tidligere lønn. Nytilsatte som vil komme bedre ut av lønnsplassering etter reell ansiennitet blir plassert etter ansiennitet.
3. Andre høyskoleutdannede sommervikarer i pleie- og omsorg som bruker sin utdanning i vikariatet, avlønnes som fagarbeider etter ansiennitet.

Vi ber om at studiebevis/karakterutskrift som viser hvor langt en har kommet i studiet legges inn i søknaden, evt sendes separat til lonn@rauma.kommune.no innen 11.2.21, anmerk at det gjelder søknad som ferievikar til Helse/omsorg, slik at dette kan avklares ved/før utsendelse av tilbud

 

Søknad sendes: 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.

Det er viktig at du tar deg tid til å registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju/ettersendes på forespørsel. 

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.