Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer søkes - Sykepleiere ved Gastrokirurgisk sengepost 3

Offentlig forvaltning

Gastrokirurgisk sengepost 3 på Ullevål søker sykepleiere som ønsker å jobbe i en Gastrokirurgisk sengepost der arbeidsoppgavene er variert og utfordrende. Hos oss blir du god på praktiske prosedyrer, re - og postoperativ sykepleie, samt helhetlig og tverrfaglig behandling. Vi søker etter deg som er glad i sjekklister og rutiner, men som samtidig evner å holde roen i akuttsituasjoner.

Vi kan tilby 3 kursdager som en del av vår opplæringspakke. Dette i tillegg til ordinære opplæringsvakter. 

Sengeposten har et inkluderende og godt arbeidsmiljø med et tett samarbeid med andre faggrupper som klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, smerteteam, fysioterapeut og kirurger. Vi fikk Arbeidsmiljøprisen i 2019. 

Stillingene utlyses ved Gastrokirurgisk sengepost 3, Ullevål sykehus, som er en elektiv avdeling hvor vi behandler pasienter med kreft og annen sykdom i nedre del av fordøyelsessystemet. I tillegg til elektiv behandling, tar vi i mot en stor andel øyeblikkelig hjelp pasienter. Avdeling for Gastro- og barnekirurgi Ullevål har i tillegg til en elektiv nedre sengepost, en elektiv øvre sengepost og en akuttpost. Sengepostene har til sammen 50 sengeplasser. Dette i tillegg til en døgnbemannet hotellenhet med 15 senger og en stor poliklinikk. Gastrokirurgisk sengepost 3 har 1 fagsykepleier, 1 studiesykepleier, 2 stomisykepleiere og 2 onkologisk sykepleier, samt 1 sykepleier med videreutdanning i gastrosykepleie og 1 sykepleier med videreutdanning i smerte.

Vikariatene er i to -delt turnus. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon, eller sykepleiestudent som får sin autorisasjon i sommer.
 • Det er ønskelig med erfaring fra gastrokirurgisk pasientbehandling og/eller annen kirurgisk erfaring.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha en positiv innstilling, være motivert, ha gode samarbeidsevner og trives i et hektisk arbeidsmiljø.
 • Du må være interessert i gastrofaget og være lærevillig.
 • Du må mestre arbeid under press og kunne planlegge dagen godt.
 • Nytenkende, "by på deg selv" og jobbe målrettet.
 • Vi trenger engasjerte sykepleiere som vil være med på utviklingen av gastrokirurgisk avdeling i OUS.

Vi tilbyr:

 • Kvalitet, pasientsikkerhet og fagutvikling i fokus.
 • Vi har høy kompetanse på kreftbehandling og kreftomsorg.
 • Vi legger stor vekt på at ansatte skal trives på jobb, og vi ønsker å skape et arbeidsmiljø hvor man føler seg inkludert, sett og ivaretatt.
 • Kontaktsykepleier for nyansatte i 2 uker, eget kursprogram for nyansatte, internundervisning og muligheten for å utvikle sin faglige kompetanse via klinisk stige.
 • Fag og temakvelder flere ganger i året.
 • Ønsketurnus p.t.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Stor mulighet for andre vikariat etter ferieperioden.