Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Ferievikarer og ekstravakter

Offentlig forvaltning

Helsetjenester til voksne omfatter tjenester og tilbud til innbyggere i Lillestrøm kommune som har behov for helsetjenester. Ansvarsområdet er en viktig bærebjelke for Lillestrøm kommunes målsetting om å støtte opp om mestring hele livet – i alle livets faser.

Avdeling Omsorgsboliger for voksne består av 5 omsorgsboliger til beboere som er i behov av heldøgns omsorgstjenester. 

Husebyjordet omsorgsboliger ble bygget i 2013 og ligger sentralt på Skedsmokorset. Husebyjordet omsorgsboliger er et bofellesskap for personer med demens. Huset har 5 kollektiv med til sammen 34 leiligheter. Her jobber en tverrfaglig gruppe med sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, musikkterapeut og aktivitør. Avdelingen er preget av godt miljø, godt samarbeid, faglig fokus og mye godt humør. Vi er en samlet arbeidsgruppe som brenner for å yte faglig gode tjenester til våre brukere, og gi de gode dager og hverdagsmagi.

Vi søker etter ekstravakter og ferievikarer i sommer uke 26-33 ; sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere, studenter

Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve helhetlig pleie og omsorg til pasienter etter gjeldene lover, krav og forskrifter
 • Følge opp medisinsk og miljøterapeutisk behandling
 • Følge opp iverksette tiltak 
 • Kartlegge behov miljøterapeutiske behov
 • Sørge for at beboeren opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner
 • Kontakt med pårørende 
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med å jobbe med personer med demens/psykiske lidelser men ingen betingelse
 • Interesse for geriatri og demens
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Krav til norskkunnskap: Bestått norskprøve 3 skriftlig og muntlig
 •  God kjennskap til dataverktøy og kunne beherske bruk av disse
 • Interesse for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • For fagpersoner;
  Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier 
  Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier

Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder må leveres ved ansettelse

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til god kommunikasjon og relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibilitet- omstillingsdyktig når det kreves
 • Kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Etisk oppmerksomhet, fokus og refleksjon
 • Være fleksibel og ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Være motivert og nysgjerrig
 • Ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos bruker 
 • Humør og raushet
 • Ha arbeidsglede
 • Evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Et engasjert og høyt fagmiljø
 • Turnus med arbeid hver 4.helg langvakter for ferievikarer