Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer med pleieerfaring innen helse - sommeren 2024

Offentlig forvaltning

Ønsker du en spennende og lærerik sommer?

Bemanningssenteret ved Sykehuset Telemark står for rekrutteringen av ferievikarer til de somatiske seksjonene i Skien og på Notodden. Vi ønsker deg som har pleieerfaring innen helse. Sykepleierstudenter, medisinstudenter og helsefagarbeidere er velkommen til å søke på stillingene. Vi oppfordrer tidligere ferievikarer til å søke.  

Hos oss får du verdifull erfaring og bred kompetanse fra flere fagområder, og mulighet til å bli godt kjent ved sykehuset. Vi er sykehusets interne vikarbyrå og leverer pleietjenester til de fleste somatiske og noen psykiatriske sengeposter. Hos oss jobber det både sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter. 

Etter endt sommerjobb hos oss vil det være muligheter for fast ansettelse i Bemanningssenteret. Følg med på stillingsutlysningene ved Sykehuset Telemark.


Ansettelser vil bli foretatt fortløpende.


Se egen annonse for sykepleiere hvis du er autorisert sykepleier eller blir autorisert sommeren 2024.

 

Kirurgisk klinikk søker ferievikarer ved følgende seksjoner:

 • Kirurgisk sengepost 1. etg 
 • Kirurgisk sengepost 3. etg.
 • Kirurgisk sengepost 6. etg.
 • Seksjon for føde og barsel, barselavd.  Jordmorstudenter oppfordres til å søke.
 • Seksjon kirurgi, Notodden

Medisinsk klinikk søker ferievikarer ved følgende seksjoner:

 • Seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer
 • Seksjon lunge og geriatri - medisin 2
 • Seksjon hjerte, nyre og hormon - medisin 4
 • Seksjon MATA - infeksjon og mage/tarm
 • Seksjon for nevrologi, slagbehandling og rehabilitering
 • Seksjon medisin, Notodden

Akutt- og beredskapsklinikken søker ferievikarer ved følgende enheter:

 • Seksjon for akuttmottak Skien (kun medisinstudenter 4.år eller lenger)
 • Seksjon for intensiv Skien

Barne- og ungdomsklinikken

 • Seksjon for barne -og ungdomsmedisin (Barneavdelingen og Nyfødt Intensiv)

 

Ferieperioden er fra uke 25 - 33. Aktuelle kandidater må kunne jobbe store deler av sommeren, gjerne 8 uker -i denne perioden legges det opp til arbeid hver 2. helg.
Det er ikke ønskelig med ferieuttak i juli måned. Ønskelig med opplæring før feriestart.

Skriv gjerne i søknaden hvilke 3 seksjoner du ønsker å jobbe ved i prioritert rekkefølge. Tildeling av arbeidssted gjøres etter meldt behov fra seksjonene.

 Ansettelser skjer fortløpende. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Alle interesserte må registrere seg med CV og søke via Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Pleieerfaring fra sykehus, sykehjem eller andre liknende institusjoner 
 • Gode datakunnskaper - erfaring med bruk av DIPS og Metavision er en fordel
 • Beherske nordisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og initiativrik 
 • Selvstendig og nøyaktig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Stor arbeidskapasitet
 • Lærevillig
 • Evne til god kommunikasjon og ivaretakelse av pasient og pårørende

Vi tilbyr:

 • Introduksjonsdag og E-læringskurs
 • Tilpasset opplæring i seksjonene
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • God innsikt i de ulike faggruppene
 • En spennende arbeidsplass i utvikling
 • Mulighet for karriere ved STHF - sommerjobben kan være veien inn til videre stilling her hos oss