Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer med pleieerfaring innen helse - sommeren 2023

Offentlig forvaltning

Bemanningssenteret ved Sykehuset Telemark står for rekrutteringen av ferievikarer til de somatiske seksjonene i Skien og på Notodden.

Vi ønsker deg som har pleieerfaring innen helse. Sykepleierstudenter, medisinstudenter og helsefagarbeidere er velkommen til å søke på stillingene.

Se egen annonse for sykepleiere hvis du er autorisert sykepleier eller blir autorisert sommeren 2023.

 

Kirurgisk klinikk søker ferievikarer ved følgende seksjoner:

 • Seksjon for kirurgisk sengepost 1a og 1b 
 • Kirurgisk sengepost 3. etg.
 • Kirurgisk sengepost 6. etg.
 • Seksjon for føde og barsel, barselavd. fra uke 26 til og med uke 31.  Jordmorstudenter oppfordres til å søke.
 • Seksjon kirurgi, Notodden

Medisinsk klinikk søker ferievikarer ved følgende seksjoner:

 • Seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer
 • Seksjon lunge og geriatri - medisin 2
 • Seksjon hjerte, nyre og hormon - medisin 4
 • Seksjon MATA - infeksjon og mage/tarm
 • Seksjon for nevrologi, slagbehandling og rehabilitering
 • Seksjon medisin, Notodden

Akutt- og beredskapsklinikken søker ferievikarer ved følgende enheter:

 • Seksjon for akuttmottak Skien
 • Seksjon for intensiv Skien

Barne- og ungdomsklinikken

 • Seksjon for barne -og ungdomsmedisin (Barneavdelingen og Nyfødt Intensiv)

Seksjon for resepsjon og arkivtjenester

Ferieperioden er fra uke 25 - 33. Aktuelle kandidater bør jobbe store deler av sommeren, gjerne 8 uker og i denne perioden legges det opp til arbeid hver 2. helg.
Det er ikke ønskelig med ferieuttak i juli måned. Ønskelig med opplæring før feriestart.

Skriv gjerne i søknaden hvilke 3 seksjoner du ønsker å jobbe ved i prioritert rekkefølge. Tildeling av arbeidssted gjøres etter meldt behov fra seksjonene.

Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende og innkalt til intervju, så det kan lønne seg å søke så fort som mulig. Ansettelser skjer fortløpende.

Alle interesserte må registrere seg med CV og søke via Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Personer med pleieerfaring fra sykehus, sykehjem eller andre liknende institusjoner blir vurdert først
 • Gode datakunnskaper - erfaring med bruk av DIPS og Metavision er en fordel
 • Beherske nordisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Utpreget fleksibel og initiativrik holdning
 • Selvstendig og nøyaktig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Stor arbeidskapasitet
 • Lærevillig
 • Personlig egnethet
 • Evne til god kommunikasjon og ivaretakelse av pasient og pårørende

Vi tilbyr:

 • Introduksjonsdag og E-læringskurs
 • Tilpasset opplæring i seksjonene
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • God innsikt i de ulike faggruppene
 • En spennende arbeidsplass i utvikling
 • Mulighet for karriere ved STHF - sommerjobben kan være veien inn til videre stilling her hos oss 
 • Bedriftsidrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste