Ledig stilling

Tynset kommune

Ferievikarer institusjonstjenesten og hjemmetjenesten 2023

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingene
Ferieperiode: 19.06.2023–20.08.2023. 3-delt turnus med arbeid annenhver helg.
Assistenter, elever/studenter, helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere ønskes.

Om tjenesteområdene:
Institusjonstjenesten består av to langtidsavdelinger på Tjønnmosenteret og en korttidsavdeling på Kongsheim
Hjemmetjenesten består av behovsprøvde boliger Tjønnmosenteret og Enan, utegruppe Tynset og Kvikne, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Vi bistår våre brukere utfra vurdering av funksjon og vedtak på tjenester.  Ansatte skal også ha en støttende funksjon med fokus på hverdagsrehabilitering og muligheter/ressurser hos våre brukere.
Vi bruker velferdsteknologi som et supplement for våre tjenester, og mye er tatt i bruk.

Arbeidsoppgaver:
Helhetlig omsorg og pleie
Jobben består også i å kunne bistå på tvers av avdelinger og tjenester ved behov
Det forventes at ferievikarer jobber 5-8 uker i løpet av ferieperioden. Må påregne å jobbe annenhver helg.
Relevant opplæring vil bli gitt, opplæringsvakter, e-læringskurs og annen opplæring skjer fortrinnsvis i uke 25 og 26, eller etter avtale.
 
Krav til stillingene:
Søkere til hjemmesykepleie / hjemmehjelp / BPA-assistent bør ha førerkort.
 
Særskilte krav til stillingene:
Ved tilsetting innen helse og omsorg kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.
 
Vi tilbyr:
God opplæring.
Lønn etter kvalifikasjoner og tariff.
Gunstig avlønning for sykepleierstudenter.

Søknader blir vurdert fortløpende.

Prioriter arbeidssted/avdeling i søknadsteksten.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.