Ledig stilling

Tynset kommune

Ferievikarer helsetjenesten 2023

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingene:
Ferieperiode: 19.06.2022 - 20.08.2023.

Om tjenesteområdet:
Helsetjenesten har ledige ferievikariater:

Dagsenter (dagtid)
Dagsenteret er underlagt ergoterapitjenesten og er åpent alle hverdager og gir tilbud til hjemmeboende funksjonshemmede og eldre.
På dagsenteret jobber vi i team. Oppgaver er knyttet til aktiviteter som måltider, turer, aktivisering, sosialt samvær og trening i dagliglivets ferdigheter. Samarbeider med pårørende og andre faginstanser

Legesenteret (dagtid)

Arbeidsoppgaver:
Det forventes at ferievikarer jobber 5-8 uker i løpet av ferieperioden
Relevant opplæring vil bli gitt, opplæringsvakter, e-læringskurs og annen opplæring skjer fortrinnsvis i uke 25.

Særskilte krav til stillingene:
Ved tilsetting innen helse og omsorg kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Prioriter avdeling/arbeidssted i søknadsteksten.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.