Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer 2024

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket i Innlandet. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen to døgnenheter.

Døgnenhetene  på DPS Elverum-Hamar er en åpne sengeposter med 12 sengeplasser på hver enhet. Enhetene tilbyr  stabilisering til voksne med psykiske lidelser. Vi dekker ni kommuner i Innlandet. Enhetene har ca. 30 årsverk. Begge enhetene  er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetent miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi.

Enhetene har behov for ferievikarer inntil 100% til sommeren 2024.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier. Studenter innen sosial og helsefag  oppfordres til å søke.
  Gode evner til både arbeid i team
  Interessert i, og evt. erfaring med kognitiv (miljø)terapi

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Løsningsorientert, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig 
 • Interesse for brukermedvirkning
 • Gode evner til  arbeid i team 
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner
 • Engasjement, kreativitet og evne til å motivere andre
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • En hektisk og meningsfull arbeidshverdag i et spesialisert fagfelt
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Vi tilbyr egne opplæringsdager for sommervikarer.
 •  Lønn etter overenskomst
 •  Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.