Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer 2024

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en spennende sommerjobb sommeren 2024? Da må du søke hos oss.

Avdeling for alderspsykiatri er en spesialisert avdeling, som retter sin virksomhet mot personer med psykisk lidelse som debuterer i eldre år. Avdelingen har tre sengeposter, og vi trenger ferievikarer til alle sengepostene. På sengepostene arbeides det i 2-delt turnus og vi har egne nattevakter. Vi trenger også ferievikarer på natt. 

Ressursenheten for demens:
5 døgnplasser
Personer med diagnostisert demens sykdom hvor psykiatriske symptomer og utfordrende adferd er fremtredende.

Enhet for affektive lidelser:
10 døgnplasser
Personer med sammensatte og alvorlige psykiske lidelser som debuterer i eldre år, med hovedvekt på angst, depresjon, avhengighetsproblematikk, kriser,
personlighetsrelaterte problemer, somatiske lidelser og begynnende kognitiv svikt.

Enhet for utredning:
10 døgnplasser
Pasienter med uavklarte og kompliserte lidelser som debuterer etter fylte 65 år, hvor kognitiv svikt eller psykiske symptomer er fremtredende.

Vennligst oppgi i søknaden hvilke periode og enhet du ønsker til å arbeide i.

Søknader vurderes fortløpende.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier
 • Sykepleierstudent
 • Vernepleier
 • Vernepleierstudent
 • Medisinstudent fra 2. året
 • Helsefagarbeider / hjelpepleier
 • Assistenter

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet
 • Evne til å se arbeidsoppgaver
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement, trygghet og respekt.
 • Gode arbeidskollegaer og spennende pasientgrupper.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.