Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer 2024

Offentlig forvaltning

Hamar akuttmottaket er en spennende og dynamisk avdeling. Vi har dyktige medarbeidere med et høyt faglig nivå og en avdeling med et godt arbeidsmiljø.

Arbeidshverdagen i akuttmottaket byr på varierte oppgaver og spennende utfordringer. Vi har et stort tverrfaglig samarbeid og jobbet mye i team. 


Akuttmottak Hamar mottar ca 12 000 medisinske, kirurgiske og polikliniske pasienter årlig. Hamar tar i mot bla. urologi og karkirurgi for hele innlandet. 

Hamar er divisjonens traumesykehus og tar i mot ca 300 traumer ila. året. 

 

For ferieperioden sommeren 2024 søker vi etter:

 • Hovedsakelig autoriserte sykepleiere.
 • 2. års sykepleiestudenter
 • Medisinstudenter m/ lisens

Behov primært fra 1. juni til og med august måned, men også andre perioder kan være aktuelle. Presiser i søknaden hvilken periode du er tilgjengelig.

Obs! Lang søknadsfrist, men ansettelser av aktuelle kandidater skjer fortløpende . 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må ha sykepleiefaglig utdanning / medisinstudent med lisens
 • Må ha klinisk erfaring
 • Ønskelig med kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Det er ønskelig med erfaring fra akuttmottak, og/eller legevakt/prehospitale tjenester 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til selvstendige vurderinger og arbeid
 • Tåle høy arbeidsbelastning
 • God evne til stresshåndtering
 • Godt klinisk blikk og vurderingsevne
 • Like å jobbe i team 
 • Tar ansvar for å holde seg faglig oppdatert 

Vi tilbyr:

 • Betalt reise og overnatting etter interne retningslinjer for avdelingen
 • Tredelt turnus
 • Et høyt fokus på fag, kvalitet og forbedring
 • Fullskala simulering og eget simuleringssenter
 • En krevende men givende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og faglig sterke kollegaer
 • Godt implementert samarbeid både inhospitalt og prehospitalt. 
 • Tilsetting på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.