Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer 2023 - Medisin 1, Medisin 2 og Dialysen

Offentlig forvaltning

Er du student eller elev innen helsefaglig retning så er VI interessert i deg.
Indremedisin Elverum består blant annet  av to medisinske sengeposter og dialyse.

 • Medisinsk avdeling post E1 er en sengepost med 25 senger. Pasientgruppen er primært hjerte- og lungepasienter.
 • Medisinsk avdeling post E2 er en sengepost med 20 senger. Delt i fagområder: slag, nyre, gastro og geriatri.

  Vi jobber tverrfaglig og har nært samarbeid med andre avdelinger. Vi satser på faglig utvikling og et godt sosialt samspill og arbeidsmiljø. 
  Sengepostene ledes av avdelingssykepleier og ass .avdelingssykepleier.  
 • Dialysen er en dagenhet der pasientene kommer hjemmefra til behandling opptil 3 ganger i uka.
  Dialysen ledes av Avdelingssykepleier og har Fagansvarlig sykepleier.

  For ferieperioden 2023 søker vi etter studenter innen medisin, sykepleie, vernepleie, helsefag, fysioterapi, ergoterapi, apotektekniker til å jobbe i sengepost eller dialyse.
  Vennligst oppgi i søknaden hvilken avdeling som søkes. 
  Vi tilbyr stillinger opp til 100 %. Ferievikar går i todelt eller tredelt turnus med arbeid annenhver helg.
  Søkere som kan jobbe hele perioden vil bli prioritert.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil variere fra enhet til enhet.

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon der det er aktuelt

Personlige egenskaper:

 • Engasjert
 • Strukturert 
 • Positiv 
 • Løsningsorientert 
 • Takle en hektisk og utfordrende hverdag
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å kommunisere med pasienter og pårørende 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • Inntil 100 % stilling
 • Tilpasset opplæring 
 • Faglige utfordringer med varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.