Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer 2023   

Offentlig forvaltning

Avdeling for TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling)  består av 5 enheter fordelt i Oppland og Hedmark, med virksomhet på Sanderud og Reinsvoll og er en del av Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet HF. Vi utgjør spesialisthelsetjenesten innen rusfeltet og drives som sentralsykehusfunksjon.

Enhet for døgnbehandling er geografisk plassert på Reinsvoll og med totalt 15 døgnplasser. Enheten driver korttidsbehandling inntil 3 måneder med kjønnsspesifikt behandlingsfokus. Enheten skal bidra til at pasienten sammen med DPS og kommunale tjenester skal få et bedre behandlingsresultat. Vi yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige med kognitiv terapi som teorigrunnlag. 

I vår enhet har vi ledige ferievikariater i tidsrommet 12.06. - 27.08.2023

Kvalifikasjoner:

  • Vi søker sykepleiere/vernepleiere, og også søkere med sosialfaglig bakgrunn
  • Sykepleie-/ vernepleiestudenter og andre i relevant  3-årig høyskoleløp kan også søke

Personlige egenskaper:

  • Vi søker deg som er fleksibel og samarbeidsvillig
  • At du har interesse for mennesker med rusproblemer
  • Du har et godt humør, og møter daglige utfordringer med faglig interesse
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning

Vi tilbyr:

  • Et arbeidsmiljø preget av engasjement, trygghet og respekt
  • Gode arbeidskollegaer og en spennende pasientgruppe
  • Lønn etter overenskomst
  • Pensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.