Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer 2023

Offentlig forvaltning

For ferieperioden sommeren 2023 søker vi etter:
- Hovedsakelig autoriserte sykepleiere. 2. års sykepleiestudenter, medisinstudenter med/uten lisens og helsefagarbeidere oppfordres også til å søke.
- Ferieperioden vår strekker seg fra 1. juni til og med august. Presiser i søknaden hvilken periode du har mulighet til å jobbe.

 

Avdelingen har ca 35 sykepleiere som jobber 3-delt turnus. Akuttmottaket har akuttpoliklinikk deler av døgnet. Avdelingen mottar ca. 8 000 ø-hjelps pasienter og behandler 3 000 polikliniske pasienter pr. år.

 

Avdelingen har tredelt turnus med jobb hver 3. helg. 


Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver:

Sykepleiere: Mottak, triagering og behandling av pasienter som kommer som ø.hjelp til sykehuset for innleggelse eller poliklinisk behandling.

Assistenter/studenter: Bistå sykepleier, forefallende arbeid i avdelingen. Oppgaver må tilpasses den enkeltes kvalifikasjoner

Stillingsprosent og arbeidsperioder avtales individuelt. 

Kvalifikasjoner:

  • Sykepleier
  • Utdannet helsefagarbeider/hjelpepleier / spl.stud. fullført 2. år / med.stud. med eller uten lisens
  • Ønskelig med akuttmedisinsk erfaring og/eller legevakt/prehospitale tjenester. 

Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Ønskelig med kunnskap om EPJ og andre fagsystemer. Opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper:

  • Omgjengelig og tilpasningsdyktig.
  • Utadvendt og hyggelig, med evne til empati og mellommenneskelig forståelse.
  • Må tåle å jobbe uforutsett og under press i perioder.
  • Godt humør og humoristisk sans er også gode egenskaper å ha hos oss.

Vi tilbyr:

  • Godt arbeidsmiljø.
  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.