Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer 2023

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket i Innlandet. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen to døgnenheter.

Døgnenhetene  på DPS Elverum-Hamar er en åpne sengeposter med 12 sengeplasser på hver enhet. Enhetene tilbyr  stabilisering til voksne med psykiske lidelser. Vi dekker ni kommuner i Innlandet. Enhetene har ca. 30 årsverk. Begge enhetene  er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetent miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi.

Enhetene har behov for ferievikarer inntil 100% til sommeren 2023.

Arbeidsoppgaver:

Vår tilnærming i møtet med pasienten bygger på kognitiv miljøterapi.  Vi har ukentlig psykoedukasjonsgrupper rettet mot kognitiv terapi, og vektlegger også fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet. Vi har et utstrakt samarbeid med kommunehelsetjenesten, sykehuspsykiatri og egne DPS-enheter. Pasienter kan enten legges inn direkte hjemmefra via Akutt ambulant enhet eller overføres fra sykehusnivå.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier. Studenter innen sosial og helsefag  oppfordres til å søke.
 • Gode evner til både arbeid i team
 • Interessert i, og evt. erfaring med kognitiv (miljø)terapi

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Løsningsorientert, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig 
 • Interesse for brukermedvirkning
 • Gode evner til  arbeid i team 
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner
 • Engasjement, kreativitet og evne til å motivere andre
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • En hektisk og meningsfull arbeidshverdag i et spesialisert fagfelt
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Vi tilbyr egne opplæringsdager for sommervikarer.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.