• Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  15.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6413, MOLDE
  MOLDE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4918233
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune
 • Oppdatert 21.12.2022
Ledig stilling

Molde kommune

Ferievikarer 2023

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype

Ved Midsund omsorgsdistrikt er det behov for ferievikarer i perioden uke 25 - 33, 2023. Vi ser helst at våre ferievikarer kan jobbe minimum 6 av ukene sammenhengende. Søkere til pleieoppgaver  fylle 18 år i 2023. Søkere mellom 15 - 17 år kan få praktiske oppgaver, som f.eks. hjemmehjelp, kjøkken, servering av måltider, renhold og andre praktiske oppgaver på avdeling.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, medisinstudenter, helsefagarbeidere, kokker og assistenter. Studenter innen de forskjellige fagfeltene oppfordres sterkt til å søke! 

Oppgi i søknaden om det er perioder i løpet av sommeren du ikke kan jobbe/være tilgjengelig, og om du har ønsker for arbeidssted innad i enheten.

OBS! Vi har fortløpende inntak av sommervikarer i løpet av våren, så søk så tidlig som mulig.

 

Beskrivelse av arbeidssted 

Midsund er et øysamfunn som ligger like utenfor Molde, og kan by på flotte naturopplevelser. Vi har mange turstier ved fjord og fjell, og ikke minst Midsundtrappene - steintrappene som har blitt en nasjonal attraksjon til ulike fjelltopper. Vi har også hengekøyepark både på fjellet og ved sjøen, kaféer og aktivitetssenter der man kan leie utstyr som f.eks. hengekøye, el-sykkel og kajakk.

Midsund omsorgsdistrikt består av sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken og dagsenter. Ved sykehjemmet har vi tre avdelinger, en for langtidsopphold, en for korttidsopphold og en for skjermet demens. På korttidsavdelingen har vi også en observasjonsseng, for personer som har behov for tettere oppfølging i en avgrenset periode for å unngå sykehusinnleggelse. Hjemmetjenesten gir tjenester i hjemmet og omsorgsboliger, samt et bofellesskap. Herunder er det også hjemmehjelp, som består av renhold og praktisk bistand i hjemmet, samt BPA (brukerstyrt personlig assistanse). 

Sykepleierne ved sykehjemmet og hjemmetjenesten samarbeider tett med hverandre, og har også ansvar for videolegevakt på kveld/natt/helg.

På arbeidsplassen har vi fokus på å skape gode dager, både for beboere/brukere og for våre medarbeidere. Vi er opptatt av samarbeid på tvers, kompetanseheving for den enkelte arbeidstaker og høyt faglig fokus. Ferievikarer vil få god opplæring, og man vil få mulighet til å ta flere e-læringskurs i forkant slik at man er bedre rustet til å utføre jobben som ferievikar. Noen av kursene vil være obligatorisk.

Er du ute etter sommerjobb, glad i å jobbe, og blir motivert av å jobbe med mennesker, samt er kvalifisert/egnet - da har vi sommerjobb til deg!

Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Medisinstudent
1. - 3. semester: ansettelse som assistent
4. - 5. semester: kan utføre helsefagarbeideroppgaver
6. semester og over: kan utføre sykepleieroppgaver
 
Helsefagarbeider
Fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider
 
Assistenter
Ønskelig med praksis innenfor pleie og omsorg
 
For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig
 • Ansatte i hjemmetjenesten må ha mulighet for å disponere egen bil i tjenesten (kjøregodtgjørelse) i tillegg til å benytte tjenestebiler
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

 • Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  15.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6413, MOLDE
  MOLDE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4918233
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune
 • Oppdatert 21.12.2022