Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer 2023

Offentlig forvaltning

Hamar er divisjonens traumesykehus.
Akuttmottak Hamar mottar ca 11 000 medisinske, kirurgiske og polikliniske pasienter årlig.

For ferieperioden sommeren 2023 søker vi etter:

 • Hovedsakelig autoriserte sykepleiere.
 • 2. års sykepleiestudenter
 • Medisinstudenter m/ lisens

Behov primært fra 1. juni til og med august måned, men også andre perioder kan være aktuelle. Presiser i søknaden hvilken periode du er tilgjengelig.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleier: Mottak, triagering og behandling av pasienter som kommer som ø.hjelp til sykehuset for innleggelse eller poliklinisk behandling.
 • Assistenter: Bistå sykepleier, forefallende arbeid i avdelingen.
 • Medisinstudent med lisens: fungere som sykepleier i mottak, ikke legevikar.

 

 • Avdelingen har tredelt turnus med jobb hver andre/tredje/fjerde helg.
 • Ta i mot øyeblikkelig hjelp innleggelser, gi akutt medisinsk hjelp som ivaretar liv og helse.   
 • Triagering av pasienter, igangsette tiltak og behandling samt observasjon. 
 • Klinisk vurdering 
 • Bidra til utdanning av helsepersonell, veilede og undervise sykepleierstudenter.
 • Varierende arbeidshverdag 
 • Tredelt turnus.

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må ha sykepleiefaglig utdanning / medisinstudent med lisens
 • Må ha klinisk erfaring
 • Ønskelig med kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Det er ønskelig med erfaring fra akuttmottak, og/eller legevakt/prehospitale tjenester. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til selvstendige vurderinger og arbeid
 • Tåle høy arbeidsbelastning
 • God evne til stresshåndtering
 • Godt klinisk blikk og vurderingsevne
 • Like å jobbe i team 
 • Tar ansvar for å holde seg faglig oppdatert 

Vi tilbyr:

 • Betalt reise og overnatting etter interne retningslinjer for avdelingen
 • Et høyt fokus på fag, kvalitet og forbedring
 • Fullskala simulering og eget simuleringssenter
 • En krevende men givende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og faglig sterke kollegaer
 • Godt implementert samarbeid både inhospitalt og prehospitalt.  Tilsetting på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.