Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikarer 2023

Offentlig forvaltning

Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll er en sentralsykehusavdeling som består av 5 døgnenheter med totalt 49 sengeplasser, samt poliklinisk virksomhet. Det er 2 enheter for øyeblikkelig hjelp samt Enhet for subakutt behandling, Enhet for sikkerhetspsykiatri og Enhet for psykosebehandling. I tillegg drives poliklinisk og  ambulant oppfølging.

Hvis du har et ønske om hvilken enhet du primært vil jobbe ved, er det fint om du oppgir dette i søknaden din.
Oppgi i søknaden hvilke uker du kan jobbe.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk arbeid - oppfølging av pasienter
 • Daglige driftsoppgaver inne i enhet 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider og studenter innen helsefag.

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
 • Det er ønskelig at søkere har fylt 20 år

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement, trygghet og respekt.
 • Gode arbeidskollegaer og spennende pasientgrupper.
 • Opplæring vil bli gitt
 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.