Detaljer

 • Bedrift
  Giske Kommune
 • Søknadsfrist
  14.02.2021
 • Sted:
  VALDERØYA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  VALDERØYA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372101
 • Se her for andre jobber fra Giske Kommune

Ferievikarar i omsorg sommaren 2021

Det er ledige stillingar som ferievikarar i omsorg frå 21.06. – 15.08.2021.

Vi søkjer studentar og offentleg godkjende:

- sjukepleiarar, vernepleiarar og andre relevante helse- og sosialfaglege og pedagogiske høgskuleutdanningar 

- helsefagarbeidarar eller anna relevant fagutdanning

- legestudentar

- assistentar i pleie og praktisk bistand 

Aktuelle tenestestader er Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt, Valderøy omsorgsdistrikt og eining Meistring og psykisk helse. Eventuell prioritering av arbeidsstad må kome fram i søknaden. Det same gjeld kva tidsrom ein kan arbeide.

Kommunen sine deltidstilsette kan også søkje om auka stilling opp til 100 %.

Det er krav om gyldig politiattest av ny dato for alle stillingane i omsorg.

I tillegg til formell utdanning og praksis vil det bli lagt vekt på personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga.


Vitnemål og karakterutskrift må sendast som vedlegg til søknaden.

Kvalifikasjonar
 • Det er ønskjeleg med erfaring frå liknande arbeid.
 • God digital kompetanse.
 • Det er ein fordel om søkjarane har førarkort og kan disponere eigen bil i dei fleste stillingane, og dei som skal arbeide i heimebasert omsorg ha førarkort for bil med manuelt gir.
 • Det er også ein fordel å kunne arbeide heile perioden utan avbrot.
 • Søkjarar må beherske norsk godt, både munnleg og skriftleg.
Personlege eigenskapar
 • Fleksibel og løysingsorientert.
 • Gode samarbeidsevner.
Vi tilbyr
 • Løn til pleiemedarbeidarar/assistentar:
 • Årsløn i heil stilling er per i dag frå kr 302 900,- til kr 406 500,- etter ansiennitet.
 • Dersom ansiennitet ikkje gir betre utteljing på løn får sjukepleie-, vernepleie- og legestudentar slik årsløn i heil stilling: bestått 1. år: kr 20 000,- over garantiløn, bestått 2. år: kr 30 000,- over minsteløn, pr i dag kr 302 900,-.
 • Legestudentar som har fullført 4. semester får løn etter fagarbeidarstigen, og dei som har bestått 6. semester, og har gjennomgått farmakologi, blir arbeidsoppgåver og løn som sjukepleiar vurdert.
 • Høgskule-/universitetsstudentar innafor andre relevante utdanningar får årsløn kr 5 000,- i heil stilling over minsteløn, pr i dag kr 302 900,-. Det same gjeld andre vikarar som kjem tilbake for andre sommaren (eller meir) på rad.
 • Elles gjeld løn og tilsetjing på vanlege kommunale vilkår.
 • Bonusordning:
 • Sjukepleie-, vernepleie-, fysioterapi-, ergoterapi- og legestudentar og andre ferievikarar med fullført relevant fagutdanning som arbeider i 100 % stilling i minimum 6 veker innafor vekene 26 - 32 etter avtale med leiar, får ein ekstra bonus på kr 10 000,-. Opplæringsvakter kjem i tillegg. Ordninga gjeld også lærar- og førskulelærarstudentar i relevante stillingar innafor PU.
 • Dette gjeld for reelt utført arbeid. I praksis betyr det at tillegget blir avkorta eller fell vekk ved sjukefråvær eller ev. anna fråvær.
 • Dei som ønskjer slik bonusordning må opplyse om det i søknaden.