• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4974625
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 17.03.2023
Ledig stilling

Sogndal kommune

Ferievikar/vikar avd. Stedje

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Psykisk helse- og rustenesta, avdeling Stedje treng vikarar, både i sommarferien og elles som tilkallingsvikar. Avdelinga ligg i Sogndal, men yter hjelp også andre stader i kommunen.

Avdelinga er bemanna dag, kveld og helg og har turnus med langvakter og dagvakter.

Me søkjer etter ferievikarar for sommaren 2023. Det er ynskjeleg med søkjarar som kan jobbe store deler av sommaren.

Tilsetting vil skje fortløpande. 

 

 Arbeidsoppgåver og ansvar:

· Målretta miljøarbeid ilag med tenestemottakar.

· Praktisk bistand i daglege oppgåver, både i og utanfor heimen.

· Delta i tverrfagleg samarbeid i kommunen og spesialisthelsetenesta

· Medikamenthandtering.

· Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutinar og gjeldande lovverk

· Tverrfagleg samarbeid både internt i kommunen, med spesialisthelsetenesta og andre tenester. Delta i tverrfagleg samarbeid i kommunen og spesialisthelsetenesta

 

Kvalifikasjonar:

 • 3-årig helse og sosialfag
 • Helsefagarbeidar
 • Studentar innan helse- og sosialfag oppmodast om å søkje.
 • Førarkort klasse B
 • Gode norsk kunnskapar
 • Politiattest av nyare dato ved tilsetting
 • Ynskjeleg at søkjar har erfaring med miljøterapeutisk arbeid

 

Personlege eigenskapar:

 • Omsorgsfull
 • Evne til å arbeida målretta, løysingsorientert, sjølvstendig og fleksibelt.
 • Gode samarbeidsevner og samstundes vere audmjuk for andre sin kompetanse og erfaringar
 • Personlege eigenskapar vil i stor grad bli vektlagd.

 

Det er eit overordna mål å sikre brukarane ein trygg og føreseieleg kvardag der tenesteutøvinga bidreg til rammer og kontinuitet. Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar som respekt, toleranse, tolmod og evne til å handtere krevjande situasjonar. Dette i godt samarbeid med brukarar, og kollegaer internt og eksternt.

Som tilsett vert det forventa at du har evne til å setje deg inn i, og handle ut ifrå, brukar sine samansette behov og at du bidreg til trivsel og godt miljø.

 

Me tilbyr:

 • Varierte og spanande arbeidsoppgåver i ei teneste i utvikling og under oppbygging.
 • Samarbeid med faglege dyktige medarbeidarar.
 • Eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Lønn etter tariffavtale
 • Bistand til å skaffe bustad 

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4974625
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 17.03.2023