• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4307, SANDNES
  SANDNES
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5520535
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
 • Oppdatert 26.04.2024
Ledig stilling

Sandnes kommune

Ferievikar til dagsenter, hjemmetjeneste, Sandnes Helsesenter og hverdagsrehabilitering

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker ferievikarer til våre tjenester som er dagsenter, hjemmetjeneste, Sandnes Helsesenter, renhold og Hverdagsrehabilitering.

Vil du arbeide i et godt arbeidsmiljø hvor det er fokus på å bidra til en god hverdag for våre brukere og pasienter håper vi du vil søke.

 

Dagsenter:

Dagsenter er et tilbud på dagtid for hjemmeboende eldre eller yngre personer med demens. Arbeidsoppgaver vil være planlegging og utførelse av aktiviteter, bistå i måltider og lignende. Det varierer hvor mange som er på dagsenter per dag, men vil være fra 8 til 15 brukere. Arbeidstid på dagsenter er ukedager, hovedsakelig på dagtid.

 

Hjemmetjeneste:

Hjemmetjeneste gir tjenester til brukere som bor hjemme. Arbeidsoppgaver vil være tilrettelegging i stell, måltider, medisinhåndtering og lignende. Tjenesten inkluderer også praktisk bistand som er renholdsoppdrag. Du vil få en arbeidsliste per vakt hvor de fleste oppdrag gjennomføres alene. Sonene er lokalisert geografisk og har sonekontor på de ulike bo- og aktivitetssentrene. Sonene vi har er Sentrum, Lura, Rovik, Riska, Austrått, Åse og nattpatrulje. Arbeidstid i hjemmetjenesten er 2-delt (dag- og kveldsvakter) og vil inkludere helger. For noen vil også nattevakter i nattpatruljen kunne være aktuelt. For arbeid i hjemmetjeneste kreves førerkort klasse B og gjennomgang av medisinkurs. 

 

Hverdagsrehabilitering:

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering og opptrening i dagliglivets gjøremål. Målet er å opprettholde eller øke fysisk funksjon og mestring av aktiviteter i hverdagen. Tjenesten søker hjemmetrenere, fortrinnsvis fysio- og ergoterapistudenter, til å følge opp trening med deltakere i hjemmet. Hverdagsrehabilitering har kontor ved Sandnes Helsesenter. Arbeidstid i denne tjenesten er ukedager på dagtid. For arbeid i Hverdagsrehabilitering kreves førerkort klasse B. 

 

Sandnes Helsesenter:

Sandnes Helsesenter er en institusjon med 40 sengeplasser fordelt på 3 døgnavdelinger: rehabilitering, etterbehandling og korttid. Pasientene kommer hovedsakelig fra sykehuset og målet med opphold kan være opptrening, fullføre behandlinger eller være i påvente av sykehjemsplass. Det er stor variasjon i hvilken type hjelp den enkelte pasient har behov for. Arbeidstid på Sandnes Helsesenter er 2-delt (dag- og kveldsvakter) og vil inkludere helger. 

 

Renhold:

Renholdspersonalet ved Sandnes Helsesenter drifter vaskeri og utfører renhold på alle pasientrom og fellesarealer. Arbeidstid i denne tjenesten er på dagtid ukedager og lørdager.


Har du ønsker om sone/avdeling eller type arbeid kan dette presiseres i søknaden. Oppgi i søknaden hvilken tidsperiode du kan jobbe (dato til dato). Det forventes at sommervikarer kan jobbe minimum 4 uker i løpet av sommeren med stillingsprosent på inntil 100%.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål om arbeidet, avdelingene eller saksgang.

Søknader behandles fortløpende.

Kvalifikasjoner:

 • Har interesse for omsorgsarbeid.
 • Student/elev innen innen helsefaglig retning.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, språkkrav minimum nivå B2. 
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse.
 • For stilling i hjemmetjeneste og Hverdagsrehabilitering kreves det førerkort klasse B.
 • For stilling i hjemmetjeneste er det krav om bestått medisinkurs etter tilbud om stilling.

Personlige egenskaper:

 • Godt humør og serviceinnstilling.
 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Bidra i det gode arbeidsmiljøet vi har.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En variert og meningsfull sommerjobb.
 • Mulighet for arbeid inntil 100%.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • God opplæring.
 • Egen avlønning for studenter innen medisin/sykepleie/vernepleie.
 • Egen bonusordning for sykepleie/vernepleie-studenter.
 • Muligheter for videre arbeid i form av helgestilling/tilkallingsvikar i etterkant.
 

 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  01.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4307, SANDNES
  SANDNES
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5520535
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
 • Oppdatert 26.04.2024