Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar - Sykepleiere og spesialsykepleiere - sommeren 2024

Offentlig forvaltning

Har du en drøm om å jobbe på sykehus? 

Vi trenger flinke og engasjerte sykepleiere/spesialsykepleiere som vil jobbe hos oss i forbindelse med sommerferieavviklingen 2024.

Bemanningssenteret ved Sykehuset Telemark står for rekrutteringen av ferievikarer til de somatiske seksjonene i Skien og på Notodden. Vi er sykehusets interne vikarbyrå og leverer pleietjenester til de fleste somatiske og noen psykiatriske sengeposter. Hos oss jobber det både sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter. Hos oss får du verdifull erfaring og bred kompetanse fra flere fagområder, og mulighet til å bli godt kjent ved sykehuset.

Etter endt sommerjobb hos oss vil det være muligheter for fast ansettelse i 100 % stilling i Bemanningssenteret. Følg med på stillingsutlysningene ved Sykehuset Telemark.  

Ansettelser vil bli foretatt fortløpende.

Se egen annonse og søknad for deg som er sykepleierstudent, medisinstudent eller helsefagarbeider.

Akutt- og beredskapsklinikken søker ferievikarer ved følgende enheter:

 • Seksjon for Akuttmottak Skien og Notodden (spesialsykepleiere eller sykepleiere med relevant erfaring i min. ett år er ønskelig)
 • Seksjon for Intensiv Skien (spesialsykepleier eller sykepleier med relevant erfaring i Intensiv og Intermediær i min. to år er ønskelig)
 • Seksjon for operasjon og anestesi (spesialsykepleier)
 • FOVA (felles overvåkning Notodden)

 Barne- og ungdomsklinikken

 • Seksjon for barne- og ungdomsmedisin
 • Nyfødt Intensiv 

Ønsker autorisert sykepleier, gjerne med videreutdanning eller erfaring innen pediatrisk sykepleie og intensiv, evnt. jordmorfag.
Sykepleiestudenter som er ferdig utdannet sommeren 2024 er velkommen til å søke. 
Søkere som kan arbeide hele ferieperioden vil bli foretrukket.  

Kirurgisk klinikk søker ferievikarer ved følgende seksjoner:

 • Kirurgisk sengepost 1. etg
 • Kirurgisk sengepost 3. etg.
 • Kirurgisk sengepost 6. etg.
 • Seksjon for føde og barsel, barselavd. Jordmorstudenter oppfordres til å søke.
 • Seksjon kirurgi, Notodden
 • Kir. poliklinikker Skien og Notodden  

 Medisinsk klinikk søker ferievikarer ved følgende seksjoner:

 • Seksjon lunge og geriatri - medisin 2
 • Seksjon hjerte, nyre og hormon - medisin 4
 • Seksjon MATA - infeksjon og mage/tarm
 • Seksjon for nevrologi, slagbehandling og rehabilitering
 • Seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer
 • Seksjon medisin, Notodden
 • Medisinske poliklinikker Skien og Notodden, ønskelig med erfaring fra cytostatikabehandling
 • Dialyseseksjon i Skien og på Notodden, sykepleier/spesialsykepleier med dialysekompetanse og som mestrer Artis dialysemaskin, samt kan bruke Epj Dips

 


Kvalifikasjoner:

 • Forbehold om norsk autorisasjon ved tiltredelse
 • Ønskelig med erfaring fra sykehus/pleie
 • Gode datakunnskaper
 • Beherske nordisk språk muntlig og skriftlig godt 

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og initiativrik
 • Selvstendig og nøyaktig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Stor arbeidskapasitet
 • Lærevillighet
 • Evne til god kommunikasjon og ivaretakelse av pasient og pårørende

Vi tilbyr:

 • Introduksjonsdag og E-læringskurs
 • Tilpasset opplæring i seksjonene
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • God innsikt i de ulike fagområdene
 • En spennende arbeidsplass i utvikling 
 • Mulighet for karriere ved STHF -  sommerjobben kan være veien inn til videre stilling her hos oss 


Ferieperioden er fra uke 25 - 33.
Vi trenger vikarer som kan jobbe store deler av sommeren – gjerne lengst mulig - fri i juli må avtales med leder da vi har aller størst behov da. Det legges opp til arbeid hver 2. helg i tilnærmet full stilling.
Flere seksjoner ønsker å starte opplæring så tidlig som mulig, for å stå best mulig rustet når lavdriftsperioden kommer og at du selv har best mulig kompetanse til det beste for pasientene.
Skriv gjerne i søknaden hvilke 3 seksjoner du ønsker å jobbe ved i prioritert rekkefølge. Tildeling av arbeidssted avgjøres etter meldt behov fra seksjonene.
Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende og innkalt til intervju.  Ansettelser skjer fortløpende.
Alle interesserte må registrere seg med CV og søke via Webcruiter.