Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar - Sykepleiere og medisinstudent ferdig med 4 år

Offentlig forvaltning

Medisinsk sengepost, Flekkefjord har behov for sykepleiere og medisinstudenter ferdige med 4 året og fullført farmakologi  til ferievikariat i uke 25-33 sommeren 2024.   Vi håper at akkurat du ønsker å jobbe hos oss!

Medisinsk sengepost Flekkefjord er en aktiv generell indremedisinsk sengepost som behandler pasienter innenfor ulike fagfelt som lunge, gastro, infeksjon, hjerte, lindrende, slag og geriatri. 

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende og de som kan jobbe hele perioden prioriteres.

Sykepleiere som inngår avtale om å jobbe minimum 6 uker i 80-100% stilling i sommer, kan få utbetalt en engangssum på kr. 20.000.