Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag.

Offentlig forvaltning

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering søker etter ferievikarer for sommeren 2023.

Enhet for spesialisert rehabilitering er en døgnenhet med 22 senger. Vi har tre tverrfaglige team som ledes av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Våre kjernediagnoser er hjerneslag, hodeskade, benamputasjon og multitraume. Vi gir også tilbud til andre pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering.
Vi kan tilby et spennende og lærerikt arbeidsmiljø.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon!

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer etter hvert som vi er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. 

Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker.

 

Kvalifikasjoner:

  • Spesialutdannet sykepleier
  • Sykepleier
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Logoped
  • Medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag.