Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar SOMMEREN 2023 Kirurgiske sengeposter, Lillehammer

Offentlig forvaltning

Plan 10 ligger under Kirurgisk avdeling på Lillehammer. Kirurgisk avdeling består av ortopedisk sengepost 10A, gastrokirurgisk sengepost 10B, operasjon, dagkirurgen, kirurgisk poliklinikk, kirurgisk kontor og legetjenesten.

10A er en aktiv avdeling som tar i mot elektive og ø-hjelpspasienter med 16 senger inkludert egen proteseenhet. Vår elektive pasientgruppe får utført operasjoner som hofteproteser, kneproteser, skulderproteser, ryggoperasjoner, div håndoperasjoner og artroskopier. Vi har svært gode nasjonale/nordiske resultater på våre proteser. Ø-hjelps pasientene har brudd og andre skader som lårhalsbrudd, traumer og ulykker, ski- og sykkelskader, hodeskader, infeksjoner, brudd i arm/fot, og kuttskader. 10A har primærsykepleie.


10B er en aktiv avdeling som tar imot elektive og øyeblikkelig hjelp pasienter med 17 gastrokirurgiske senger. Diagnosene på avdelingen består blant annet av akutt abdomen, appendisitter, lever, galle og pankreas sykdommer, cancer i GI traktus, thorax skader og traumer. 10B har teamsykepleie.

Det er et aktivt og tett samarbeid med kirurger, helsesekretærer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og andre samarbeidspartnere.


Vi er stolte over ha et svært godt arbeidsmiljø der ansatte trives med hverandre i jobbhverdagen. De ansatte har et høyt faglig nivå, er faglig oppdaterte og setter pasienten i fokus. Vi har spesielt fokus på mobilisering, smertelindring, ernæring, sårbehandling og lindrende sykepleie. Forbedringsarbeid i avdeling gjøres kontinuerlig for å få gode forløp til beste for pasienten og de ansatte.

 
Vi intervjuer og ansetter forløpende. 

Arbeidsoppgaver:

 • Hjelp/veiledning i stell og pleie
 • Mobilisering
 • Ernæring
 • Generelle observasjoner
 • Dokumentasjon i DIPS og Metavision
 • Generell orden i avdelingen
 • Tett samarbeid med sykepleiere og øvrige

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleierstudenter - 2/3 års studenter
 • Legestudenter må inneha relevant grunnleggende pleieerfaring, for eksempel fra sykehjem.
 • Må kunne jobbe min 6 uker i løpet av sommeren, evt kortere dersom kjent i avdelingen fra tidligere.
 • Ønskelig med kunnskap om pasientadministrativt system DIPS og Metavision
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Generelle dataferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarlig, handlekraftig og har gode samarbeidsevner
 • Du har gode evner til å arbeide selvstendig og i team
 • Du er fleksibel og til å stole på
 • Du spør dersom du lurer på noe
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Arbeid hver 2. helg
 • Opp til 100% stilling som sommervikar
 • Studenter som kan begynne innen uke 26 og jobbe 6-8 uker, vil bli prioritert
 • Opplæring i avdelingen og ved hjelp av elektroniske sjekklister
 • Opplæring i utvidede sykepleieroppgaver ut i fra erfaring/personlig egnethet for spl.stud og legestudenter
 • Positivt arbeidsmiljø med faglig kompetente kollegaer
 • Fredagskos
 • Svært gode muligheter for bolig gjennom Sykehuset
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.